E-posti seadete määramine

 
Skannitud dokumentide e-kirjale lisamisel saate enne kirja saatmist määrata teema ja sisestada sõnumi teksti, vastamisaadressi ja meilisõnumi prioriteedi.
1
Asetage dokument (dokumendid) seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Puudutage valikut <Skanni> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui ilmub sisselogimise kuva, siis sisestage kasutajanimi, parool ja serveri autentimisandmed. Volitatud saatmisse sisselogimine.
3
Valige skannimise põhifunktsioonide kuval <E-post>. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake sihtkoht ja vajaduse korral skannimise sätted. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Vajadusel määrake teema ning sisestage sõnumi tekst, saatja aadress ja meilisõnumi prioriteet.
Teema määramine / sõnumi teksti sisestamine
Vastamisaadressi määramine
Määrake vastamisaadress, kui soovite saajat teavitada teistsugusest e-posti aadressist kui aadressist, mis on seadmes seatud vastamisaadressiks. Valige aadressiraamatus salvestatud sihtkohtade hulgast siht-vastamisaadress ja määrake see aadressiks. Kui aadressiraamatus pole sihtkohti salvestatud, lugege teemat Sihtkohtade salvestamine.
Prioriteedi määramine
6
Valige <Alusta>.
Kuval <Kinnita sihtkoht> näidatakse, kas sihtkoht on õige. Seejärel valige <Alusta skanni>.
Dokumendi skannimine algab.
Kui soovite skannimise tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Dokumentide saatmise tühistamine
Dokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Meilisõnum saadetakse skannimise lõpulejõudmisel.
Dokumentide asetamisel dokumendiklaasile 1. juhises kirjeldatud viisil
Kui näidikul kuvatakse teade <SMTP autentimine>
Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige <Rakenda>.
Kui soovite skannida alati samu seadeid kasutades Funktsioonide vaikesätete muutmine
Kui soovite salvestada vajaduse korral kasutatava seadete kombinatsiooni: Sageli kasutatavate sätete salvestamine
Kui soovite määrata meilisõnumi saatja nime: <Salvestage seadme nimi>
60KK-066