Ustawienia Funkcji:Wyślij

Element
Opis ustawienia
Ustawienia
domyślne
Może zostać zaprogramowane w
Zdalny interfejs użytkownika
Dostępne informacje urządzenia
o dostarczaniu
[Raport Wydruków]
[Lista Danych Użytkownika dla TX/RX]
Tak, Nie
-
Tak
Nie
[Lista Danych Użytkowników Faksu]*1
Tak, Nie
-
Tak
Nie
[Ustawienia Wspólne]
[Zapisz ulubione ustawienia]
Ustawienia sprawdzające,
Miejsce rejestracji przycisku: M1 to M18
-
Nie
Tak
Pokaż Komentarze: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Nie
Tak
Nazwa, Komentarz
-
Nie
Tak
[Edytuj ulubione ustawienia]
Usuń, Sprawdź Zawartość, Zmień nazwę (Nazwa, Komentarz): M1 do M18
-
Nie
Tak
Pokaż Komentarze: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Nie
Nie
[Wyświetl Potwierdz. dla Ulubionych Ustawień]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Nie
Nie
[Domyślny Ekran]
Standardowy, Wyb. jednoprzyciskowe, Ustawienia ulubione, Książka adresowa
Standardowy
Nie
Nie
[Zmień ustawienia domyślne]
Zapisz, Zainicjuj
-
Nie
Nie
[Zapisz skróty opcji]
Skrót 1: Każdy tryb, Nieprzypisane
Dwustronny oryginał*1
Nie
Nie
Skrót 2: Każdy tryb, Nieprzypisane
Oryginały o róż. formacie*1
Nie
Nie
[Raport TX]
Tylko dla Błędu, Włącz, Wyłącz
Tylko dla Błędu
Tak
Tak
Raport z Obrazem TX: Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Raport TX z Kolor. Obrazem: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Raport zarządzania połączeniami]
Autom. wydruk (100 Transmisji): Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Ustaw Czas Wydruku: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
Ustawienia Zegara: 00:00 do 23:59
00:00
Tak
Tak
Podziel TX/RX: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[ID terminala TX]
ID terminala TX: Drukuj, Nie drukować
Drukuj
Tak
Tak
Pozycja wydruku: Wewnątrz, Na Zewnątrz
Na Zewnątrz
Tak
Tak
Wyświetl Nazwę Odbiorcy: Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Usuń Uszkodzone Zadania TX]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Ilość powtórzeń]
0 do 5 razy
3 razy
Tak
Tak
[Współczynnik kompresji danych]
Wysoki Współczynnik, Normalny, Niski Współczynnik
Normalny
Tak
Tak
[Wartość Gamma dla TX YCbCr]
Gamma 1,0, Gamma 1,4, Gamma 1,8, Gamma 2,2
Gamma 1,8
Tak
Tak
[Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Dodaj poz. do weryfikacji
CN: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Ogranicz nowych odbiorców]
Faks: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
E-Mail: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
I-Faks: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
Plik: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Zawsze Dod Podpis Urządz. przy Wysył.]*1
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
Ogranicz Formaty Plików: Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Ogranicz E-Mail do wysyłania do siebie]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Ogranicz TX pliku do Folderu osobistego]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Metoda ustawiania folderu osobistego]
Folder domowy, Zapisz dla każd. użytk., Użyj serwera logowania
Zapisz dla każd. użytk.
Tak
Tak
Ustawienia folderu domowego (Protokół, Nazwa hosta, Ścieżka kat.)
-
Tak
Tak
Uż. inf. uwierz. dla każd. użyt.: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru]*1
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Ustawienia E-mail/I-Faks]
[Zapisz nazwę zespołu]
Zarejestruj nazwę urządzenia
(ZERO)
Tak
Nie
[Ustawienia Połączeń]
RX SMTP: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
POP: Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Serwer SMTP (nazwa serwera lub adres IP)
(ZERO)
Tak
Nie
Adres E-mail
(ZERO)
Tak
Nie
Serwer POP (nazwa serwera lub adres IP)
(ZERO)
Tak
Nie
Nazwa login POP
(ZERO)
Tak
Nie
Hasło POP
(ZERO)
Tak
Nie
Interwał POP
0 min (Wył.), 1 do 99 minut
0 min
Tak
Nie
[Uwierzytel./Szyfrowanie]
Metoda UwierzytalnianiaPOP: Standardowy, APOP, Uwierzy. POP
Standardowy
Tak
Tak
Uwierzytel. POP Przed Wysłan.: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Zezwól na TLS (POP): Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Uwierzyteln. SMTP (SMTP AUTH): Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Nazwa Użytkownika
(ZERO)
Tak
Nie
Hasło
(ZERO)
Tak
Nie
Zezwól TLS (SMTP RX): Zawsze TLS, Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Zezwól TLS (SMTP TX): Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Wyśw.Ekran Uwierz. gdy Wysł.: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Dodaj poz. do weryfikacji
CN: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Dodaj poz. do weryfikacji
CN: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Maks. rozm. danych do wysłania]
0 (Wył), 1 do 99 MB
3 MB
Tak
Tak
[Domyślny temat]
Domyślny temat
Załączony Obraz
Tak
Tak
[Aby Odpowiedzieć, Określ Uwierz. Odbiorcy]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Ustaw Autoryz. Użytkow. Docel. do Nadawcy]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Nie
[Zezwól niezareje. użyt. na wysył. e-mail]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Odstęp czas. dla trybu pełnej TX]
1 do 99 godz.
24 godz.
Tak
Tak
[Drukuj MDN/DSN dopóki trwa odbiór]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Użyj wysyłania przez Serwer]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Zezwól na MDN nie przez serwer]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Ogranicz domenę odbiorcy TX]
Ogranicz Wysyłanie do Domen: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
Dozwolone Domeny: Zapisz, Szczegóły/Edytuj, Usuń
-
Tak
Tak*2
[Auto. dokańczanie wprowa. adresów E-Mail]
Włącz, Wyłącz
Włącz
Nie
Tak
[Ustawienia Faksu]*1
[Domyślny Ekran]
Standardowy, Ustawienia ulubione, Książka adresowa
Standardowy
Nie
Nie
Standardowy:
Wyświetl ekran wyboru linii Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Nie
Nie
[Zmień ustawienia domyślne]
Zapisz, Zainicjuj
-
Nie
Nie
[Zapisz skróty opcji]
Skrót 1: Każdy tryb, Nieprzypisane
Zabarwienie
Nie
Nie
Skrót 2: Każdy tryb, Nieprzypisane
Typ oryginału
Nie
Nie
Skrót 3: Każdy tryb, Nieprzypisane
Dwustronny oryginał*1
Nie
Nie
Skrót 4: Każdy tryb, Nieprzypisane
Oryginały o róż. formacie*1
Nie
Nie
[Zapisz Nazwę Nadawcy (TTI)]
01 do 99: Zapisz/Edytuj, Usuń
-
Tak
Nie
[Użyj Autoryz. Nazwy Użytk. jako Nazwy Nad.]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Nie
Tak
[Raport TX faksu]
Tylko dla Błędu, Włącz, Wyłącz
Tylko dla Błędu
Tak
Tak
Raport z Obrazem TX: Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
[Raport Aktywności Faksu]
Autom. wydruk (40 Transmisji): Włącz, Wyłącz
Włącz
Tak
Tak
Ustaw Czas Wydruku: Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
Ustawienia Zegara: 00:00 do 23:59
00:00
Tak
Tak
[Potwierdź Wprowadzony Numer Faksu]
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Tak
[Potw. przed wysł. gdy zał. odbiorcę faksu]*1
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
Włącz:
Tylko do rozgł. sekw., Wszystkie
Wszystkie
Tak
Nie
[Ogr. rozsył. sekw. gdy zał. odbiorców faksu]*1
Włącz, Wyłącz
Wyłącz
Tak
Nie
[Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX]*1
[Adres serwera zdalnego faksu]
Adres IP lub nazwa hosta (maksymalnie 48 znaków)
(ZERO)
Tak
Nie
[Przekroczenie czasu TX]
1 do 99 godz. (w jednogodzinnych przyrostach)
24 godz.
Tak
Tak
[Liczba Linii TX]
1 do 2 Linia
1
Tak
Nie
[Wybierz priorytet linii]
Automatycznie, Linia 1, Linia 2*3
Automatycznie
Tak
Nie
*1
Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy zainstalowane są odpowiednie produkty opcjonalne.
*2
Oznacza pozycję, która dostarczana są jako informacja dotycząca urządzenia.
Szczegóły/Edytuj, Usuń
*3
Wyświetlane zgodnie z liczbą linii ustawioną w [Liczba Linii TX].
52XY-059