Ajust dels tons de color

Podeu fer un ajust automàtic si el color de la impressió final és significativament diferent del color del document original quan copieu o imprimiu una imatge.
Si dueu a terme aquesta operació en una sala on l'entorn (la temperatura i la humitat) oscil·la considerablement, el color pot variar.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Correcció autom. opcions to color>.
2
Premeu <Correcció autom. to color> <Sí>.
Si no heu realitzat l'ajust automàtic de la gradació (ajust complet), premeu <No> per executar-lo.
Ajust de la gradació
3
Premeu <Iniciar correcció>.
Per fer un ajust de color en funció d'un estàndard d'ajust desat per endavant, seleccioneu l'estàndard a <Canviar patró correcció>.
Per obtenir informació sobre com crear un estàndard d'ajust nou, vegeu Creació d'un estàndard d'ajust de color.
4
Seleccioneu l'origen de paper i premeu <Bé> <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
5
Col·loqueu la pàgina de prova al vidre.
Col·loqueu la pàgina de prova com indiquen les instruccions en pantalla.
6
Premeu <Iniciar lectura>.
L'equip començarà a llegir la pàgina de prova.

Creació d'un estàndard d'ajust de color

Podeu crear i desar l'estàndard d'ajust que vulgueu. Podeu desar un màxim de quatre estàndards d'ajust.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment> <Ajustar qualitat d'imatge> <Correcció autom. opcions to color>.
2
Premeu <Desar patró correcció> <Sí>.
Si no heu realitzat l'ajust automàtic de la gradació (ajust complet), premeu <No> per executar-lo.
Ajust de la gradació
3
Seleccioneu la destinació per desar l'estàndard d'ajust nou premeu <Següent>.
4
Seleccioneu el paper, premeu <Següent> seleccioneu l'origen de paper i premeu <Bé>.
5
Premeu <Iniciar impressió>.
S'imprimeix una pàgina de prova.
6
Col·loqueu la pàgina de prova al vidre.
Col·loqueu la pàgina de prova com indiquen les instruccions en pantalla.
7
Premeu <Iniciar lectura>.
L'equip començarà a llegir la pàgina de prova.
9HKS-0WY