Ajust de l'alineació del paper

Si el paper no surt a la posició prevista, realitzeu un ajust precís de la posició de sortida del paper.
La Safata A i B es poden establir quan la Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG està instal·lada. Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU/Booklet Trimmer-G
La Safata C es pot establir quan la Staple Finisher-AC, la Booklet Finisher-AC i la Finisher Jogger Kit-A estan instal·lades. Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/2/4 Hole Puncher Unit-A
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Acció d'ajust>  <Ajust alineació de safata A d'unitat d'acabat>, <Ajust alineació de safata B d'unitat d'acabat> o <Ajust alineació de safata C d'unitat d'acabat>.
Si voleu ajustar la posició de sortida quan utilitzeu el mode grapar amb el Staple Finisher-AG/Booklet Finisher-AG instal·lat, seleccioneu <Ajust d'alineació en grapar>.
2
Ajusteu la posició de sortida del paper.
3
Premeu <Bé>.
9HKS-0XF