Ajust de l'amplada de retallada

Si hi ha instal·lada la cisalla opcional, podeu retallar la vora dels quaderns. Aquesta opció permet ajustar l'amplada de retallada.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Acció d'ajust>  <Ajustar amplada de retallada>.
2
Ajusteu l'amplada de retallada.
3
Premeu <Bé>.
9HKS-0XC