Funktionsinställningar: Skicka

Egenskap
Beskrivning
Standardinställning
Kan anges i
fjärrgränssnitt
Leverans av enhets
information tillgänglig
[Utmatningsrapport]
[Användardatalista för sändning/mottagning]
Ja, Nej
-
Ja
Nej
[Faxanvändardatalista]*1
Ja, Nej
-
Ja
Nej
[Gemensamma inställningar]
[Registrera favoritinställningar]
Kontrollera inställningar,
Plats för att registrera knapp: M1 till M18
-
Nej
Ja
Visa kommentarer: På, Av
Av
Nej
Ja
Namn, Kommentar
-
Nej
Ja
[Redigera favoritinställningar]
Radera, Kontrollera innehåll, Ändra namn (Namn, Kommentar): M1 till M18
-
Nej
Ja
Visa kommentarer: På, Av
Av
Nej
Nej
[Visa bekräftelse av favoritinställningar]
På, Av
Nej
Nej
[Standarddisplay]
Standard, Snabbval, Favoritinställningar, Adressbok
Standard
Nej
Nej
[Ändra standardinställningar]
Registrera, Initiera
-
Nej
Nej
[Registrera alternativgenvägar]
Kortkommando 1: Varje läge, Ej tilldelad
2-sidigt original*1
Nej
Nej
Kortkommando 2: Varje läge, Ej tilldelad
Olika original format*1
Nej
Nej
[S.-rapport]
Endast för fel, På, Av
Endast för fel
Ja
Ja
Rapport med sändbild: På, Av
Ja
Ja
Rapport med bild för färgsändning: På, Av
Av
Ja
Ja
[Kommunikationshanteringsrapport]
Autoutskrift (100 överföringar): På, Av
Ja
Ja
Ange utskriftstid: På, Av
Av
Ja
Ja
Timerinställning: 00:00 till 23:59
00:00
Ja
Ja
Separera sänd./mott.: På, Av
Av
Ja
Ja
[Eget sändar-ID]
Eget sändar-ID: Utskrift, Skriv inte ut
Utskrift
Ja
Ja
Utskriftsplacering: Innanför, Utanför
Utanför
Ja
Ja
Visa namn för mottagarenhet: På, Av
Ja
Ja
[Radera misslyckade sändningsjobb]
På, Av
Ja
Ja
[Antal nya försök]
0 till 5 ggr
3 ggr
Ja
Ja
[Datakomprimeringsförhållande]
Hög komprimering, Normal, Låg komprimering
Normal
Ja
Ja
[Gammavärde YCbCr-sändning]
Gamma 1.0, Gamma 1.4, Gamma 1.8, Gamma 2.2
Gamma 1.8
Ja
Ja
[Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän]
På, Av
Ja
Ja
[Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning]
På, Av
Av
Ja
Nej
Lägg till poster till Bekrft
CN: På, Av
Av
Ja
Nej
[Begränsa ny mottagare]
Fax: På, Av
Av
Ja
Ja
E-post: På, Av
Av
Ja
Ja
I-fax: På, Av
Av
Ja
Ja
Fil: På, Av
Av
Ja
Ja
[Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka]*1
På, Av
Av
Ja
Ja
Begränsa filformat: På, Av
Ja
Ja
[Begränsa e-post till Skicka till mig]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Begränsa filsändning till personlig mapp]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Specifikationsmetod för personlig mapp]
Arbetsmapp, Registr. för varje anv., Använd inlog.server
Registr. för varje anv.
Ja
Ja
Inställningar för arbetsmapp (Protokoll, Värdnamn, Mappsökväg)
-
Ja
Ja
Anv. verif.info för varje anv.: På, Av
Av
Ja
Ja
[Begränsa omsändning från logg]*1
På, Av
Av
Ja
Nej
[E-post-/I-faxinställningar]
[Registrera enhetsnamn]
Registrera enhetsnamn
(NULL)
Ja
Nej
[Kommunikationsinställningar]
SMTP-mott.: På, Av
Av
Ja
Ja
POP: På, Av
Ja
Ja
SMTP-server (servernamn eller IP-adress)
(NULL)
Ja
Nej
E-postadress
(NULL)
Ja
Nej
POP-server (servernamn eller IP-adress)
(NULL)
Ja
Nej
POP-inloggningsnamn
(NULL)
Ja
Nej
POP-lösenord
(NULL)
Ja
Nej
POP-intervall
0 min (Av), 1 till 99 min
0 minuter
Ja
Nej
[Autentis./kryptering]
POP AUT-metod: Standard, APOP, POP VER.
Standard
Ja
Ja
POP-autentisering före sändn.: På, Av
Av
Ja
Nej
Tillåt TLS (POP): På, Av
Av
Ja
Nej
SMTP-autentis. (SMTP-AUTENT): På, Av
Av
Ja
Nej
Användarnamn
(NULL)
Ja
Nej
Lösenord
(NULL)
Ja
Nej
Tillåt TLS (SMTP-mottagning): Alltid TLS, På, Av
Av
Ja
Nej
Tillåt TLS (SMTP-sändning): På, Av
Av
Ja
Nej
Visa autent.display vid sändning: På, Av
Av
Ja
Nej
[Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning]
På, Av
Av
Ja
Nej
Lägg till poster till Bekrft
CN: På, Av
Av
Ja
Nej
[Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning]
På, Av
Av
Ja
Nej
Lägg till poster till Bekrft
CN: På, Av
Av
Ja
Nej
[Max. datastorlek vid sändning]
0 (Av), 1 till 99 MB
3 MB
Ja
Ja
[Standardämne]
Standardämne
Bifogad bild
Ja
Ja
[Ange verif.användarmott. för att svara]
På, Av
Av
Ja
Nej
[Ange behörig användarmottagaren till avsänd]
På, Av
Ja
Nej
[Tillåt ej registrer. anv. att skicka e-post]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Tidsgräns för fullständig S.]
1 till 99 h
24 h
Ja
Ja
[Skriv ut MDN/DSN vid mottagning]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Använd Skicka via server]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Tillåt MDN ej via server]
På, Av
Ja
Ja
[Begränsa sändningsmottagardomän]
Begränsa sändn. till domäner: På, Av
Av
Ja
Ja
Tillåtna domäner: Registrera, Detaljer/redigera, Radera
-
Ja
Ja*2
[Slutför autom. när e-postadresser anges]
På, Av
Nej
Ja
[Faxinställningar]*1
[Standarddisplay]
Standard, Favoritinställningar, Adressbok
Standard
Nej
Nej
Standard:
Visa skärm för linjeval: På, Av
Av
Nej
Nej
[Ändra standardinställningar]
Registrera, Initiera
-
Nej
Nej
[Registrera alternativgenvägar]
Kortkommando 1: Varje läge, Ej tilldelad
Täthet
Nej
Nej
Kortkommando 2: Varje läge, Ej tilldelad
Originaltyp
Nej
Nej
Kortkommando 3: Varje läge, Ej tilldelad
2-sidigt original*1
Nej
Nej
Kortkommando 4: Varje läge, Ej tilldelad
Olika original format*1
Nej
Nej
[Registrera avsändarens namn (TTI)]
1 till 99: Registrera/redigera, Radera
-
Ja
Nej
[Anv. ver. anv.namn som avsändarnamn]
På, Av
Av
Nej
Ja
[Faxsändningsrapport]
Endast för fel, På, Av
Endast för fel
Ja
Ja
Rapport med sändbild: På, Av
Ja
Ja
[Faxaktivitetsrapport]
Autoutskrift (40 överföringar): På, Av
Ja
Ja
Ange utskriftstid: På, Av
Av
Ja
Ja
Timerinställning: 00:00 till 23:59
00:00
Ja
Ja
[Bekräfta angivet faxnummer]
På, Av
Av
Ja
Ja
[Kontrollera före sänd. när faxmottagare inkl.]*1
På, Av
Av
Ja
Nej
På:
Endast för gruppsändn., Alla
Alla
Ja
Nej
[Begränsad gruppsänd. när faxmottagare inkl.]*1
På, Av
Av
Ja
Nej
[S.-inställningar för fjärrfax]*1
[Serveradress för fjärrfax]
IP-adress eller värdnamn (max 48 tecken)
(NULL)
Ja
Nej
[Tidsgräns för S.]
1 till 99 h (steg om en timme)
24 h
Ja
Ja
[Antal sändningsrader]
1 till 2 Linje
1
Ja
Nej
[Välj prioriterad linje]
Auto, Linje 1, Linje 2*3
Auto
Ja
Nej
*1
Anger alternativ som visas bara när lämpliga tillbehör är tillgängliga.
*2
Anger alternativ som inte levereras som enhetsinformation.
Detaljer/redigera, Radera
*3
Visas enligt det antal rader som angetts i [Antal sändningsrader].
52YS-059