ارسال فاکس های اینترنتی

1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید.  صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
مشخص کردن مقصدها از Address Book
مشخص کردن مقصدها از دکمه های لمسی
وارد کردن دستی مقصدها
مشخص کردن مقصدها در سرور LDAP
تنها از <Details> مشخص شده می توانید مقصدها را با استفاده از مقصد جدید و مقصدهای به دست آمده از طریق سرور LDAP تغییر دهید.
اگر دستگاه سرور در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" باشد، تأیید اعتبار میان دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده در حالی که دستگاه سرویس گیرنده در حال دریافت Remote Address Book/دکمه های لمسی است، انجام می شود. تأیید اعتبار با تطبیق "شناسه مدیر سیستم" و "پین مدیر سیستم" تنظیم شده توسط دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده، انجام می شود. تغییر پین و شناسه مدیر سیستم
موجود بودن Remote Address Book/دکمه های تک لمسی بستگی به وضعیت تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" برای دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.
وقتی دستگاه سرور در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" است
وقتی دستگاه سرویس گیرنده در حال انجام تنظیمات اطلاعات "مدیر سیستم" است
شناسه "مدیر سیستم" و "پین سیستم" برای تطبیق دستگاه سرور و دستگاه سرویس گیرنده
می توانید از دکمه تک لمسی/Remote Address Book استفاده کنید
در حال انجام
در حال انجام
منطبق است
بله
منطبق نیست
خیر
در حال انجام نیست
-
خیر
در حال انجام نیست
در حال انجام
-
بله
در حال انجام نیست
-
بله
4
<Options> را فشار داده و تنظیمات اسکن را در صورت نیاز مشخص کنید.
برای مشاهده جزئیات بیشتر، مسیر زیر را دنبال کنید.
عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
اسکن کردن به طور واضح
اسکن کردن کارآمد
عملکردهای مفید اسکن کردن
5
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می شود.
برای لغو اسکن، گزینه <Cancel> یا  (توقف)‏ <Yes> را فشار دهید.
وقتی <Press the [Start] key to scan the next original.‎> نمایش داده می شود
برای لغو ارسال، <To Status Mntr.‎>‏  را فشار دهید و سند را انتخاب کنید  <Cancel>‏ <Yes>.
برای بررسی کل تعداد مقصدهای مشخص شده
تعداد کل مقصدهای مشخص شده در بالا سمت راست صفحه نشان داده می شود. به این ترتیب می توانید قبل از ارسال مطمئن شوید که تعداد مقصدها درست است.
ارسال با اطلاعات ارسال کننده
می توانید با نام ارسال کننده و آدرس فاکس اینترنتی ارسال کنید. <TX Terminal ID>
بررسی وضعیت اسناد ارسال شده
روی صفحه <Status Monitor>، می توانید وضعیت اسناد ارسال شده را بررسی کنید. این صفحه به شما کمک می کند تا پس از بررسی وضعیت، فاکس ها را دوباره ارسال کنید یا ارسال را لغو کنید. بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
وقتی <Display Notification When Job Is Accepted> روی <On> تنظیم می شود، صفحه <Status Monitor> می تواند از صفحه زیر نمایش داده شود که پس از دریافت کار ارسال شده ظاهر می شود. <Display Notification When Job Is Accepted>
چاپ گزارش نتایج ارسال
روی صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"، فشار دادن <Options>‏  <TX Result Report> به شما کمک می کند تا تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که لیست گزارش نتایج ارسال به طور خودکار چاپ شود. بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
برای تنظیم این مورد برای هر کار از <Options>، لازم است که <For Error Only> یا <Off> را در <TX Result Report> انتخاب کنید و سپس <Allow Printing from Options> را روی <On> تنظیم کنید.
ارسال امن فایل ها
استفاده از ارتباط LTS به شما در ارسال فایل رمزگذاری شده کمک می کند. پیکربندی کلید و گواهی برای TLS
هنگامی که عکس های موجود در قسمت تصاویر ارسالی بیش از اندازه تاریک هستند یا رنگ های روشن در پس زمینه اسناد اصلی رنگی قابل حذف نیستند
چنانچه شرایط/تنظیمات زیر برآورده شوند، ممکن است بتوان کیفیت تصاویر ارسالی را بهبود بخشید.
نوع کار: فاکس (ارسال از حافظه) یا اسکن و ارسال (فاکس/فاکس اینترنتی)
<Select Color>: <Black & White‎> (اسکن و ارسال)
<Original Type>: <Text>
<Density>‏  <Background Density>: <Auto>
‎<Resolution>‎: 200 نقطه در اینچ‏ x ‏‏400 نقطه در اینچ، 300 نقطه در اینچ‏ x ‏‏300 نقطه در اینچ*، 400 نقطه در اینچ‏ x ‏‏400 نقطه در اینچ یا 600 نقطه در اینچ‏ x ‏600 نقطه در اینچ*
*امکان انتخاب آن برای "اسکن و ارسال" وجود دارد
<Speed/Image Quality Priority for Black & White Scan>‏  Fax/I-Fax Send Jobs: <Quality Priority‎>‏ (<Speed/Image Quality Priority for Black & White Scan>‎)
بررسی تصاویر اسکن شده قبل از ارسال
می توانید تصاویر اسکن شده را قبل از ارسال، روی صفحه پیش نمایش بررسی کنید. بررسی اسناد اصلی اسکن شده قبل از ارسال/ذخیره (پیش نمایش)
ثبت تنظیمات پرکاربرد
می توانید مقصدها و تنظیمات اسکن پرکاربرد را روی یک دکمه دستگاه برای کاربردهای بعدی ترکیب کنید. با فشار دادن دکمه ثبت شده هنگام اسکن اسناد اصلی، می توانید به سرعت تنظیماتتان را کامل کنید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
838E-087