Langkah tindakan untuk Setiap Mesej

Jika anda tidak boleh menghantar faks atau memori telah penuh, atau anda menghadapi masalah operasi, satu mesej akan muncul pada paparan. Dapatkan maklumat lebih lanjut tentang mesej dalam senarai berikut.

Kartrij palsu atau bukan Canon mungkin digunakan. Jumlah di dalam kartrij tidak boleh dipaparkan dengan betul.

Ralat berlaku semasa pengesahan sijil.

Tidak boleh menganalisis sijil pelayan pengesahan.

Tidak boleh menukar jenis destinasi bagi destinasi yang didaftarkan pada kumpulan.

Tidak boleh menemui titik capaian.

Tidak boleh mencetak data RX.

Tidak boleh menerima faks. Pastikan faks telah dihantar dengan betul oleh penghantar.

Tidak dapat mengecam imej.

Tidak boleh menghantar kerana lebih daripada satu destinasi telah ditentukan.

Tidak dapat menentukan destinasi kumpulan atau berbilang destinasi pada masa yang sama.

Tidak dapat menentukan destinasi kumpulan apabila tidak digunakan.

Tidak boleh menggunakan tetapan ini. Penghantaran ke destinasi yang ditentukan telah dihadkan.

Ralat Komunikasi Kartrij Kartrij palsu atau bukan Canon mungkin digunakan.

Tukar kata laluan pengesahan.

Semak tetapan pengesahan.

Penyalinan adalah terhad.

Tidak dapat sambung.

Tidak dapat menyambung. Periksa tetapan PSK.

Tidak dapat menyambung. Bilangan maksimum peranti yang boleh menyambung ke titik capaian telah dicapai.

Tidak dapat disambung menggunakan Sambungan Mudah melalui PC. Peranti akan dimulakan semula.

Tidak dapat menyambung menggunakan LAN wayarles. OFF dan ON kuasa utama, kemudin konfigurasi tetapan semula.

Tidak dapat menyambung menggunakan WPS. Tunggu sebentar, kemudian konfigurasi tetapan semula.

Tidak dapat mengesan mana-mana sambungan daripada peranti wayarles.

Tidak dapat melaksanakan pembersihan.

Tidak dapat melaksanakan pembetulan.

Tidak dapat melaksanakan pengesahan Sistem Terbuka. Semak tetapan WEP.

Tidak dapat melaksanakan pengesahan Kunci Kongsi. Semak tetapan WEP.

Sambungan Langsung ditamatkan.

Sambungan Mudah melalui PC tamat kerana tamat masa. Peranti akan dimulakan semula.

Akhir jangka hayat kartrij.

Faks telah dihadkan.

Ralat Pengesahan Cetakan Awan Google

Ralat Komunikasi Cetakan Awan Google

Muatkan kertas.

Ingatan Penuh (Cetakan Selamat)

Ingatan Penuh (Langkau Ralat)

Cetakan Media Ingatan dihadkan.

Tiada balasan daripada destinasi.

Tiada respons daripada hos.

Kertas tersekat.

Ttpn Krts dan Saiz Dmuat Tdk Spadan

Sediakan kartrij.

Pencetakan dihadkan.

Imbasan kawalan jauh telah dihadkan.

Pengimbasan dihadkan.

Tetapkan maklumat pengesahan yang betul.

Tetapkan maklumat yang diperlukan untuk pengesahan.

Menentukan dan mendaftarkan destinasi baharu telah dihadkan.

Sijil pelayan pengesahan telah tamat tempoh.

Sijil pelayan pengesahan adalah salah.

Komputer telah dihadkan.

Nombor faks mempunyai terlalu banyak digit.

Ingatan telah penuh.

Ingatan telah penuh. Masukkan tetapan jenis dokumen asli semula.

Ingatan telah penuh. Pengimbasan akan dibatalkan. Adakah anda ingin mencetak?

Bilangan aksara yang dimasukkan adalah salah atau aksara yang tidak sah telah digunakan.

Ingatan USB dihadkan.

Kunci WEP tidak ditetapkan dengan betul. Semak Tetapan WEP.

Guna UI Kawalan Jauh untuk menetapkan maklumat yang diperlukan untuk pengesahan.

29WY-0AJ