Možnosti

Možnosti: Nastavení papíru

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného uživatelského rozhraní
Doručení informací
o zařízení k dispozici
[Nastavení papíru]
Vyberte zdroj papíru:
Nastavit
Tenký 2 (52-63 g/m2), Tenký 1 (64-79 g/m2), Běžný 1 (80-90 g/m2), Běžný 2 (91-105 g/m2), Silný 1 (106-128 g/m2), Silný 2 (129-150 g/m2), Silný 3 (151-180 g/m2), Silný 4 (181-220 g/m2), Silný 5 (221-256 g/m2), Silný 6 (257-300 g/m2), Silný 7 (301-325 g/m2), Silný 8 (326-350 g/m2), Barevný 1 (64-79 g/m2), Barevný 2 (80-90 g/m2), Recyklovaný 1 (64-79 g/m2), Recyklovaný 2 (80-90 g/m2), Recyklovaný 3 (91-105 g/m2), Děrovaný 1 (64-79 g/m2), Děrovaný 2 (80-90 g/m2), Transparentní list, Čirý film, Štítky, Tabelační 1 (151-180 g/m2), Tabelační 2 (181-220 g/m2), Klížený 1 (64-79 g/m2), Klížený 2 (80-90 g/m2), Bond 3 (91–105 g/m2), Hlavičkový, 1str. potažený tenký 2 (85-90 g/m2), 1str. potažený tenký 1 (91-105 g/m2), 1str. potažený 1 (106-128 g/m2), 1str. potažený 2 (129-150 g/m2), 1str. potažený 3 (151-180 g/m2), 1str. potažený 4 (181-220 g/m2), 1str. potažený 5 (221-256 g/m2), 1str. potažený 6 (257-300 g/m2), 1str. potažený 7 (301-325 g/m2), 1str. potažený 8 (326-350 g/m2), 2str. potažený tenký 2(85-90 g/m2), 2str. potažený tenký 1(91-105 g/m2), 2str. potažený 1 (106-128 g/m2), 2str. potažený 2 (129-150 g/m2), 2str. potažený 3 (151-180 g/m2), 2str. potažený 4 (181-220 g/m2), 2str. potažený 5 (221-256 g/m2), 2str. potažený 6 (257-300 g/m2), 2str. potažený 7 (301-325 g/m2), 2str. potažený 8 (326-350 g/m2), Matný potažený tenký 2 (85-90 g/m2), Matný potažený tenký 1 (91-105 g/m2), Matný potažený 1 (106-128 g/m2), Matný potažený 2 (129-150 g/m2), Matný potažený 3 (151-180 g/m2), Matný potažený 4 (181-220 g/m2), Matný potažený 5 (221-256 g/m2), Matný potažený 6 (257-300 g/m2), Matný potažený 7 (301-325 g/m2), Matný potažený 8 (326-350 g/m2), Texturovaný 1 (80-90 g/m2), Texturovaný 2 (91-105 g/m2), Texturovaný 3 (106-128 g/m2), Texturovaný 4 (129-150 g/m2), Texturovaný 5 (151-180 g/m2), Texturovaný 6 (181-220 g/m2), Texturovaný 7 (221-256 g/m2), Texturovaný 8 (257-300 g/m2), Pergamenový 1 (64-79 g/m2), Pergamenový 2 (80-90 g/m2), Pergamenový 3 (91-105 g/m2), Obálka, Vlastní typ
Běžný 1 (80-90 g/m2)
Ano
Ne
Vlastní velikost
Ne
Ne
Obálka
Nagagata 3, Yougatanaga 3, Kakugata 2, No. 10 (COM10), ISO-C5, DL, Monarch
No. 10 (COM10)
Ne
Ne
[Skup. vel. papíru pro autom. rozpoz. v zásuv.]
Zásuvka na papír: Všechny vel., Velikost A/B, Vel. v palcích
Velikost A/B
Ne
Ne
Víceúčelová přihrádka*1: Velikost A/B, Vel. v palcích
Velikost A/B
Ne
Ne
[Výběr papíru A5R/STMTR]
A5R, STMTR
A5R
Ne
Ne
[Výběr papíru B5/EXEC]
B5, EXEC
B5
Ne
Ne
[Nastavení správy typu papíru]
Detaily/Editovat
Název, Kategorie, Plošná hmotnost, Velikost, Povrch, Typ, Barva, 2. strana 2str. listu, Nastavit korekci deformace, Stupeň korekce zkroucení, Nast. úroveň profuk. papíru, Nast. profuk. pro převod pap., Nastavit polohu obrazu, Nastavit zakřivení papíru, Nast. rychl. přenast. papíru, Korekce obr. při poškrábání, Nast. zaváděcí/vlečený okraj, Režim snížení množ. toneru, Nast. sekund. přenos. napětí, Nast. antistatické přepětí, Nastavit smazání obrazu ITB, Nastavit lesk/jemnou černou, Změnit polohu skládání/sešití*1, Nast. pol. skladu sedl. sešití*1, Nast. polohu sklád. ve hřbetu*1, Nastavit polohu děrování*1, Kor. apl. toneru na vleč. okr., Nastavit rychlost fixace, Nastavit tlak fixace, Auto nast. zarovnání L/P str., Nast. primární přenos. napětí, Detekce podání více listů
Ano
Ne
Duplikovat, Smazat, Databáze papíru
Ano
Ne
[Výchozí víceúčelové přihrádky]*1
Zap, Vyp
Uložit(Velikost papíru/Typ papíru)
Vyp
Ne
Ne
[Uložit vlastní velikost]
S1 až S5:
Uložit/Edit., Přejmenovat
Ne
Ano
Smazat
Ne
Ne
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt.

Možnosti: Nastavení displeje

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Výchozí obrazovka po spuštění/obnově]
Hlavní nabídka, Rychlá nabídka, Kopie*1, Skenovat a Odeslat, Fax*1, Skenovat a Uložit*1, Přístup k uloženým souborům, Schránka Fax/I-Fax, Podržet, Zabezpečený tisk, Přístup na Web*1, Skener, Tiskový server*1, WSD Scan
Hlavní nabídka
Ne
Ne
Otevřít Monitor stavu/Zrušit: Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Výchozí obrazovka (Monitor stavu/Zrušit)]
Typ výchozího stavu: Úloha, Papír, Toner/Jiné
Úloha
Ne
Ne
Stav/Výpis: Stav úlohy, Výpis úloh
Stav úlohy
Ne
Ne
Detaily (Úloha, Stav úlohy):
Tisk, Kopie*1, Odeslat, Odeslat (Fax), Přesměrovat, Uložit
-
Ne
Ne
Detaily (Úloha, Výpis úloh):
Kopie*1, Tiskárna, Místní tisk, Tisk přijaté úlohy, Tisk hlášení, Odeslat, Odeslat (Fax), Příjem, Uložit
-
Ne
Ne
[Nastavení displeje obrazovky kopírování]*1
Normální kopírování, Spěšné kopírování
Normální kopírování
Ne
Ne
[Zobrazit funkce faxu]*1
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
Umožnit Fax ve funkci Skenovat a Odeslat*1: Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
[Nastavení zobrazení místa uložení]
Schránka: Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
Paměťové médium: Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
[Přepnout jazyk/klávesnici Zap/Vyp]
Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
[Přepnout jazyk/klávesnici]
Jazyk, Rozvržení kláves.
-
Ne
Ne
[Použít funkci uzamčení klávesy Shift]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ano
[Zobrazit hlášení zbývajícího papíru]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Stav Počet kopií/Trvání úlohy]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Oznámit při Vyčistit oblast sken. originálu]*1
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Změnit zobrazení obrazovky seznamu papíru]
S ilustracemi, Žádné ilustrace
S ilustracemi
Ne
Ne
[Priorita obrazovky výběru typu papíru]
Jednoduchý, Podrobný
Podrobný
Ne
Ne
[Změnit vých. zobraz. pro seznam typů papíru]
Kategorie:
Vše, Standardní typ, Vlastní typ
Vše
Ne
Ne
Třídit:
Ulož. (Vzest.), Ulož. (Sest.), Jméno (Vzest.), Jméno (Sest.), Hmotn. (Vzest.), Hmotn. (Sest.)
Ulož. (Sest.)
Ne
Ne
[Přepnout zadání v mm/palcích]
mm, Palce
mm
Ne
Ano
[Zobrazení ID/Uživ. jména Zap/Vyp]
Zap, Vyp
Zap
Ne
Ne
[Zobrazit chybové hlášení Zbývající toner]
Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne
[Smazat chybu Zbývající toner]
Ano, Ne
-
Ne
Ne
[Editovat název razidla jednotky děrovačky]*1
Editovat
-
Ano
Ne
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt.

Možnosti: Nastavení Časovač/Energie

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavit čas]
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
-
Ne
Ne
[Nastavení data/času]
Nastavení data a času (12místné číslo)
-
Ano
Ne
Časová zóna: GMT-12:00 až GMT+12:00
GMT +00:00
Ano
Ne
Nastavení letního času: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Poč. datum (Měsíc/Den/Čas (0 až 23))
Duben, 1, Neděle, 2:00
Ano
Ne
Konc.datum (Měsíc/Den/Čas (0 až 23))
Říjen, Poslední, Neděle, 2:00
Ano
Ne
[Formát času]
24hodinový, 12hodinový
24hodinový
Ano
Ne
[Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Čas autom. resetování]
0 min=Vyp, 10 až 50 sekund s krokem nastavení 10 sekund, 1 až 9 minut s krokem nastavení jedna minuta
2 min
Ano
Ano
[Omezit čas automatického resetování]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Funkce po autom. resetování]
Inicializační funkce, Vybraná funkce
Inicializační funkce
Ano
Ano
[Čas automatického ukončení]
0 h=Vyp, 1 až 8 hodin s krokem nastavení jedna hodina
4 h
Ano
Ano
[Týdenní časovač automatického ukončení]
Pondělí až neděle, 00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
-
Ano
Ano
[Čas autom. přepnutí do režimu spánku]
0, 20 s, 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 min, 1 h, 90 min, 2, 3, 4 h
5 min*1
Ano
Ano*3
[Spotřeba energie v režimu spánku]
Nízká, Vysoká
Nízká
Ano
Ano
[Týdenní časovač automatického spánku]
Ne to So, 00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
-
Ano
Ano
[Nastavení času pro Autom. nastavení gradace]
Ne až So, 00:00 až 23:59 00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
-
Ne
Ano
[Nast. doby odchodu z rež. úspory en./spánku]
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
-
Ano
Ano
[Režim po stisknutí tlačítka úspory energie]
Režim úspory energie, Režim spánku
Režim spánku
Ano
Ne
[Změnit režim úspory energie]
(Viz část "Změna režimu úspory energie.")
-10 %, -25 %, -50 %, Nulová doba obnovy
-10 %
Ano
Ne
[Čas přepnutí do režimu s nízkou spotřebou]
(Viz část "Čas přepnutí do režimu nízké spotřeby.")
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h
1 h
Ano
Ne
[Čas rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu]*2
0=Vyp, 10, 15, 20, 30, 40, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h
15 min
Ano
Ne
[Konec rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu]*2
Synchroniz. s hlavní jedn., Nesynchron. s hlavní jedn.
Nesynchron. s hlavní jedn.
Ano
Ne
*1
Pro tuto položku doporučujeme použít výchozí nastavení provedená výrobcem. Nastavíte-li však prioritu pro produktivitu, když kopírujete nebo tisknete, nastavte hodnotu v tento režimu na '0'. Pokud nastavíte '0', stisknutím nastavíte stroj na vstup do režimu spánku nebo režimu úspory energie.
*2
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt.
*3
Nastavíte-li '20 s' nebo '1 min', bude doručeno jako informace o zařízení '5 min'.

Možnosti: Síť

Pokud nastavení v "Interface Settings," "TCP/IPv4 Settings," "TCP/IPv6 Settings," nebo "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6," provádíte poprvé, použijte ovládací panel stroje. Nastavení TCP/IP poté můžete změnit pomocí vzdáleného UR.
Používáte-li síť NetWare nebo AppleTalk, musíte použít protokol TCP/IP, chcete-li zadávat nastavení s pomocí jiného softwaru, než je ovládací panel stroje.
Výstup hlášení (Viz část "Confirming Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Výstup hlášení]
Ano, Ne
-
Ano
Ne
Potvrdit změny nastavení síťového připojení (Viz část "Interface Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Potvrdit změny nastavení síťového připojení]
Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ano
Nastavení TCP/IP: Nastavení IPv4 (Viz část "TCP/IPv4 Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení IPv4]
[Použít IPv4]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
[Nastavení IP adresy]
IP adresa
0.0.0.0
Ano
Ne
Maska podsítě
0.0.0.0
Ano
Ne
Adresa brány
0.0.0.0
Ano
Ne
DHCP: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
RARP: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
BOOTP: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Nastavení volby DHCP]
Získat jméno hostitele: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Dynamická aktualizace DNS: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Příkaz PING]
Adresa IP
0.0.0.0
Ne
Ne
Nastavení TCP/IP: Nastavení IPv6 (Viz část "TCP/IPv6 Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení IPv6]
[Použít IPv6]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nastavení bezstavové adresy]
Použít bezstavovou adresu: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
[Nastavení ruční adresy]
Použít ruční adresu: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Ruční adresa (Adresa IPv6 (maximálně 39 znaků))
-
Ano
Ne
Délka prefixu: 0 až 128
64
Ano
Ne
Výchozí adr. směrovače (maximálně 39 znaků)
-
Ano
Ne
[Použít DHCPv6]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Příkaz PING]
Adresa IPv6 (maximálně 39 znaků)
-
Ne
Ne
Hostitelské jméno
-
Ne
Ne
Nastavení TCP/IP: Nastavení DNS (Viz část "TCP/IPv4 Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení DNS]
[Nastavení adresy serveru DNS]
Primární server DNS (IP adresa)
0.0.0.0
Ano
Ne
Sekundární server DNS (IP adresa)
0.0.0.0
Ano
Ne
[Nastavení jména hostitele/domény DNS]
Hostitelské jméno
Canon******(****** představuje šest posledních šest číslic adresy MAC.)
Ano
Ne
Jméno domény
(NULL)
Ano
Ne
[Nastavení dynamické aktualizace DNS]
Dynamická aktualizace DNS: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Nastavení TCP/IP: Nastavení DNS (Viz část "TCP/IPv6 Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení DNS]
[Nastavení adresy serveru DNS]
Primární server DNS (Adresa IPv6)
(maximálně 39 znaků)
-
Ano
Ne
Sekundární server DNS (Adresa IPv6)
(maximálně 39 znaků)
-
Ano
Ne
[Nastavení jména hostitele/domény DNS]
Použít stejné jméno hostitele/domény jako pro IPv4: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Hostitelské jméno
Canon******(****** představuje šest posledních šest číslic adresy MAC.)
Ano
Ne
Jméno domény
-
Ano
Ne
[Nastavení dynamické aktualizace DNS]
Dynamická aktualizace DNS: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Uložit bezstavovou adresu: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Uložit ruční adresu: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Uložit stavovou adresu: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Nastavení TCP/IP
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného uživatelského rozhraní
Doručení informací
o zařízení k dispozici
[Nastavení WINS]
Rozlišení WINS: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Adresa serveru WINS (IP adresa)
0.0.0.0
Ano
Ne
Typ uzlu: Auto (pouze zobrazení)
Ne
Ne
[Nastavení tisku LPD]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Stránka protokolu LPD*1: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Nastavení tisku RAW]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Obousměrná komunikace: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Nastavení SNTP]
Použít SNTP: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Interval pro polling: 1 až 48 h, s krokem nastavení 1 hodina
24
Ano
Ne
Adresa serveru NTP (IP adresa nebo Hostitelské jméno)
(NULL)
Ano
Ne
Kontrola serveru NTP
Ano
Ne
[Nastavení tisku FTP]
Použít tisk FTP: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Uživatelské jméno
guest
Ano
Ne
Heslo
7654321
Ano
Ne
[Nastavení WSD]
Použít WSD: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Použít WSD Browsing: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Použít funkci skenování WSD: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Použít režim PASV pro FTP]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Nastavení tisku IPP]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Použít TLS: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Použít ověření: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Uživatelské jméno
guest
Ano
Ne
Heslo
7654321
Ano
Ne
[Nastavení Multicast Discovery]
Odezva: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Název rozsahu
výchozí
Ano
Ne
[Použít HTTP]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Nastavení TLS]
Nastavení, která používají TLS
Ano
Ne
[Klíč a certifikát]
Nastavit jako výchozí klíč
Ano
Ne
Detaily certifikátu(Verze, Sériové číslo, Algoritmus podpisu, Místo vydání, Počátek platnosti, Konec platnosti, Vydal, Veřejný klíč, Otisk certifikátu, Ověřit certif.)
Ano
Ne
Zobrazit místo použití (Klíč a certifikát)
Ano
Ne
<Zadat povolenou verzi>
Maximální verze: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
TLS 1.2
Ano
Ne
Minimální verze: TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
TLS 1.0
Ano
Ne
[Nastavení algoritmu]
Šifrovací algoritmus
AES-CBC (256-bit): Zap, Vyp
AES-CBC (128-bit): Zap, Vyp
AES-GCM (256-bit): Zap, Vyp
AES-GCM (128-bit): Zap, Vyp
3DES-CBC: Zap, Vyp
RC4: Zap, Vyp
AES-CBC (256-bit): Zap
AES-CBC (128-bit): Zap
AES-GCM (256-bit): Zap
AES-GCM (128-bit): Zap
3DES-CBC: Vyp
RC4: Vyp
Ano
Ne
Omezit Použít DSA pro Algoritmus podpisu: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nastavení Proxy]
Použít Proxy: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Adresa serveru (IP adresa nebo FQDN)
(NULL)
Ano
Ne
Číslo portu: 1 až 65535
80
Ano
Ne
Použít Proxy se stejnou doménou: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nastavit ověření]
Použít ověření Proxy: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Uživatelské jméno
(NULL)
Ano
Ne
Heslo
(NULL)
Ano
Ne
[Potvrdit PIN ID oddělení]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt.
Nastavení IPSec (Viz část "IPSec Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení IPSec]
<Použít IPSec>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
<Přijmout pakety bez zásad zabezpečení>
Povol., Odmít.
Povol.
Ano
Ne
[Zásady zab. Zap/Vyp]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
[Uložit]
Název zásad zabezpečení (maximálně 24 znaků)
(NULL)
Ano
Ne
[Nastavení voliče]
Lokální adresa (Všechny IP adresy, Adresa IPv4, Adresa IPv6, Ruční nast. IPv4, Ruční nast. IPv6)
Všechny IP adresy
Ano
Ne
Ruční nast. IPv4 (Jedna adresa, Rozsah adres (První adresa, Poslední adresa), Nastavení podsítě (Adresa, Maska podsítě))
Jedna adresa
Ano
Ne
Ruční nast. IPv6 (Jedna adresa(Adresa), Rozsah adres (První adresa, Poslední adresa), Zadat prefix (Adresa, Délka prefixu))
Jedna adresa
Ano
Ne
Délka prefixu (0 až 128)
64
Ano
Ne
Vzdálená adresa(Všechny IP adresy, Všechny adresy IPv4, Všechny adresy IPv6, Ruční nast. IPv4, Ruční nast. IPv6)
Všechny IP adresy
Ano
Ne
Ruční nast. IPv4(Jedna adresa, Rozsah adres(První adresa, Poslední adresa), Nastavení podsítě(Adresa, Maska podsítě))
Jedna adresa
Ano
Ne
Ruční nast. IPv6 (Jedna adresa(Adresa), Rozsah adres (První adresa, Poslední adresa), Zadat prefix (Adresa, Délka prefixu))
Jedna adresa
Ano
Ne
Délka prefixu (0 až 128)
64
Ano
Ne
Port (Zadat podle čísla portu, Zadat podle názvu služby)
Zadat podle čísla portu
Ano
Ne
Zadat podle čísla portu (Lokální port (Všechny porty, Jeden port), Vzdálený port (Všechny porty, Jeden port))
Všechny porty
Ano
Ne
Jeden port (1 až 65535)
0
Ano
Ne
Zadat podle názvu služby
Služba Zap/Vyp: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Nastavení IKE]
Režim IKE: Hlavní, Agresivní
Hlavní
Ano
Ne
Způsob ověření: Metoda předsd. klíče (Sdílený klíč), Metoda dig. podpisu (Klíč a certifikát)
Metoda předsd. klíče
Ano
Ne
Klíč a certifikát:
Nastavit jako výchozí klíč
-
Ano
Ne
Detaily certifikátu(Verze, Sériové číslo, Algoritmus podpisu, Místo vydání, Počátek platnosti, Konec platnosti, Vydal, Veřejný klíč, Otisk certifikátu, Ověřit certif.)
-
Ano
Ne
Zobrazit místo použití (Klíč a certifikát)
-
Ano
Ne
Algoritmus ověření/šifrování
(Auto, Ruční nastavení)
Auto
Ano
Ne
Algoritmus ověření/šifrování: Ruční nastavení
Ověření
SHA1: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
SHA2: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Šifrování
3DES-CBC: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
AES-CBC: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
DH Group:
Group 1 (768), Group 2 (1024), Group 14 (2048), ECDH-P256, ECDH-P384
Group 2 (1024)
Ano
Ne
[Nastavení sítě IPSec]
Platnost
Čas: Zap, Vyp
Zap,
Ano
Ne
Zap: (1 až 65 535 min)
480 min
Ano
Ne
Platnost
Velikost: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Zap: (1 až 65 535 MB)
0 MB
Ano
Ne
PFS: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne

Algoritmus ověření/šifrování: Auto, Ruční nastavení
Auto
Ano
Ne
Algoritmus ověření/šifrování: Ruční nastavení (ESP, ESP (AES-GCM), AH (SHA1))
ESP
Ano
Ne
Nastavení ESP:
Ověření ESP
SHA1: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
NULL: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Šifrování ESP
3DES-CBC: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
AES-CBC: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
NULL: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Nastavení ESP (AES-GCM): Žádné
-
Ano
Ne
Nastavení AH (SHA1): Žádné
-
Ano
Ne
Režim připojení
Transport (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
[Edit.]
-
-
Ano
Ne
[Smazat]
-
-
Ano
Ne
[Tisknout seznam]
Ano, Ne
-
Ne
Nastavení NetWare (Viz část "Protocol Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení NetWare]
<Použít NetWare>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
<Typ rámce>
Autodetekce, Ethernet II, Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet SNAP
Autodetekce
Ano
Ne
<Číslo externí sítě IPX>
Auto (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
<Číslo uzlu>
Auto (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
<Tisková služba>
Bindery PServer, RPrinter, NDS PServer, NPrinter
NDS PServer
Ano
Ne
<Podpis paketu>
Auto (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
[Bindery PServer]
Název tisk. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Název soub. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Heslo tisk. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Číslo tiskárny: 0 až 15
0
Ano
Ne
Interval pro polling: 1 až 15 s
5 s
Ano
Ne
Formulář tiskárny: 0 až 255
0
Ano
Ne
Velikost vyrov. pam.: 1 až 20 KB
20 KB
Ano
Ne
Servisní režim: Minimalizovat změny formuláře v tiskových frontách., Minimalizovat změny formuláře přes tiskové fronty, Změnit formulář dle potřeby, Servis jen pro aktuálně vložený formulář
Minimalizovat změny formuláře v tiskových frontách.
Ano
Ne
[RPrinter]
Název tisk. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Název soub. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Číslo tiskárny: 0 až 15
0
Ano
Ne
[NDS PServer]
Název tisk. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Název stromu
(NULL)
Ano
Ne
Název kontextu
(NULL)
Ano
Ne
Heslo tisk. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Číslo tiskárny: 0 až 254
0
Ano
Ne
Interval pro polling: 1 až 255 s
5 s
Ano
Ne
Formulář tiskárny: 0 až 255
0
Ano
Ne
Velikost vyrov. pam.: 3 až 20 KB
20 KB
Ano
Ne
Servisní režim: Minimalizovat změny formuláře v tiskových frontách., Minimalizovat změny formuláře přes tiskové fronty, Změnit formulář dle potřeby, Servis jen pro aktuálně vložený formulář
Minimalizovat změny formuláře v tiskových frontách.
Ano
Ne
[NPrinter]
Název tisk. serveru
(NULL)
Ano
Ne
Název stromu
(NULL)
Ano
Ne
Název kontextu
(NULL)
Ano
Ne
Číslo tiskárny: 0 až 254
0
Ano
Ne
Nastavení AppleTalk (Viz část "Protocol Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení AppleTalk]
<Použít AppleTalk>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
<Fáze>
Fáze 2 (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
[Název služby]
Název
Název zařízení
Ano
Ne
[Zóna]
Zóna
*
Ano
Ne
<Režim tisku>*1
Oboje, Řazení, Přímé
Oboje
Ano
Ne
*1
Pro zobrazení této položky může být vyžadována souprava Souprava tiskárny imagePRESS.
Nastavení serveru SMB (Viz část "Protocol Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného uživatelského rozhraní
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Nastavení serveru SMB]
<Použít server SMB>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Název serveru]
Název serveru
Canon****** („******“ představuje posledních šest číslic adresy MAC.)
Ano
Ne
[Název prac. skupiny]
Název prac. skupiny
PRAC. SKUPINA
Ano
Ne
[Komentář]
Komentář
(NULL)
Ano
Ne
Nastavení SNMP (Viz část "Communication Environment Setup.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení SNMP]
<Použít SNMPv1>
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Nastavení vyčleněné komunity]
Vyčleněná komunita: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Povolení přístupu MIB: Čtení/Zápis, Pouze Čtení
Čtení/Zápis
Ano
Ne
[Nastavit název komunity 1]
Název komunity 1: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Povolení přístupu MIB: Čtení/Zápis, Pouze Čtení
Pouze Čtení
Ano
Ne
Název komunity
public
Ano
Ne
[Nastavit název komunity 2]
Název komunity 2: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Povolení přístupu MIB: Čtení/Zápis, Pouze Čtení
Pouze Čtení
Ano
Ne
Název komunity
public2
Ano
Ne
<Použít SNMPv3>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Uživatelská nastavení]
Uživatel Zap/Vyp: Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Uložit (Uživatelské jméno, Povolení přístupu MIB (Čtení/Zápis, Pouze Čtení), Nastavení zabezpečení (Ověř. Ano/Šifr. Ano, Ověření Ano/Šifr. Ne, Ověřit Ne/Šifrov. Ne), Ověřovací algoritmus (MD5, SHA1), Heslo pro ověření, Šifrovací algoritmus (DES, AES), Heslo šifrování)
-
Ano
Ne
Detaily/Editovat (Uživatelské jméno, Povolení přístupu MIB (Čtení/Zápis, Pouze Čtení), Nastavení zabezpečení (Ověř. Ano/Šifr. Ano, Ověření Ano/Šifr. Ne, Ověřit Ne/Šifrov. Ne), Ověřovací algoritmus (MD5, SHA1), Heslo pro ověření, Šifrovací algoritmus (DES, AES), Heslo šifrování)
-
Ano
Ne
Smazat
-
Ano
Ne
[Nastavení kontextu]
Uložit (Název kontextu)
-
Ano
Ne
Editovat (Název kontextu)
-
Ano
Ne
Smazat
-
Ano
Ne
<Vyvolat info správy tiskárny od hostitele>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
<Odmítnout pakety SNMP v režimu spánku>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Nastavení vyčleněného portu (Viz část "Communication Environment Setup.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Nastavení vyčleněného portu]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
Použít funkci řazení (Viz část "Communication Environment Setup.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Použít funkci řazení]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
Doba čekání na připojení při spuštění (Viz část "Setting the Waiting Time for Connection at Startup.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Doba čekání na připojení při spuštění]
30 až 300 s
30 s
Ano
Ne
Nastavení ovladače Ethernet (Viz část "Interface Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení ovladače Ethernet]
<Autodetekce>
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
<Režim komunikace>
Vyp: Poloviční duplex, Úplný duplex
Poloviční duplex
Ano
Ne
<Typ Ethernetu>
Vyp: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
10BASE-T
Ano
Ne
<Adresa MAC>
Pouze zobrazit
-
Ne
Ne
Nastavení IEEE 802.1X (Viz část "Selecting the IEEE 802.1X Authentication Method.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení IEEE 802.1X]
<Použít IEEE 802.1X>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Přihlašovací jméno]
Přihlašovací jméno
(NULL)
Ano
Ne
<Použít TLS>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Klíč a certifikát]
Nastavit jako výchozí klíč
-
Ano
Ne
Detaily certifikátu (Verze, Sériové číslo, Algoritmus podpisu, Místo vydání, Počátek platnosti, Konec platnosti, Vydal, Veřejný klíč, Otisk certifikátu, Ověřit certif.)
-
Ano
Ne
Zobrazit místo použití (Klíč a certifikát)
-
Ano
Ne
<Použít TTLS>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Nastavení TTLS (Protokol TTLS): MSCHAPv2, PAP
MSCHAPv2
Ano
Ne
<Použít PEAP>
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
[Uživatelské jméno]
Jméno uživatele k ověření pomocí ověření IEEE 802.1X
(NULL)
Ano
Ne
[Heslo]
Heslo uživatele k ověření pomocí ověření IEEE 802.1X
(NULL)
Ano
Ne
[Stejné uživ. jméno jako přihlašovací]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ne
Nastavení Firewallu: Filtr adres IPv4 (Viz část "TCP/IPv4 Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Filtr adres IPv4]
[Výstupní filtr]
Použít filtr: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Výchozí zásady: Povolit, Odmítnout
Povolit
Ano
Ne
Uložit (až 16 adres IPv4), Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
Uložit
Jedna adresa, Rozsah adres (První adresa, Poslední adresa), Zadat prefix (Adresa, Délka prefixu)
Jedna adresa
Ano
Ne
Délka prefixu (0 až 32)
-
Ano
Ne
[Vstupní filtr]
Použít filtr: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Výchozí zásady: Povolit, Odmítnout
Povolit
Ano
Ne
Uložit (Až 16 adres IPv4), Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
Uložit
Jedna adresa, Rozsah adres (První adresa, Poslední adresa), Zadat prefix (Adresa, Délka prefixu), Číslo portu (Nezadávat, Zadat)
Jedna adresa
Ano
Ne
Délka prefixu (0 až 32)
-
Ano
Ne
Nastavení Firewallu: Filtr adres IPv6 (Viz část "TCP/IPv6 Settings.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Filtr adres IPv6]
[Výstupní filtr]
Použít filtr: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Výchozí zásady: Povolit, Odmítnout
Povolit
Ano
Ne
Uložit (Až 16 adres IPv4), Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
Uložit
Jedna adresa (Adresa), Zadat prefix (Prefix IPv6, Délka prefixu)
Jedna adresa
Ano
Ne
Délka prefixu (0 až 128)
-
Ano
Ne
[Vstupní filtr]
Použít filtr: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Výchozí zásady: Povolit, Odmítnout
Povolit
Ano
Ne
Uložit (až 16 adres IPv6), Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
Uložit
Jedna adresa (Adresa), Zadat prefix (Prefix IPv6, Délka prefixu), Číslo portu (Nezadávat, Zadat)
Jedna adresa
Ano
Ne
Délka prefixu (0 až 128)
-
Ano
Ne
Nastavení Firewallu: Filtr adres MAC (Viz část "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Filtr adres MAC]
[Výstupní filtr]
Použít filtr: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Výchozí zásady: Povolit, Odmítnout
Povolit
Ano
Ne
Uložit (až 100 adres Mac), Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
[Vstupní filtr]
Použít filtr: Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ne
Výchozí zásady: Povolit, Odmítnout
Povolit
Ano
Ne
Uložit (Až 100 adres Mac), Editovat, Smazat
-
Ano
Ne
Nastavení Firewallu: Výpis bloku IP adresy (Viz část "Checking the Block Log.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Výpis bloku IP adresy]
Čas, Typ, IP adresa, Číslo portu, Výsledek
-
Ano
Ne

Možnosti: Externí rozhraní

Nastavení USB (Viz část "Použití portu USB.")
Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení USB]
[Použít jako zařízení USB]
Zap, Vyp
Zap
Ano
Ano
[Použít ovl. MEAP pro vstupní zařízení USB]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano
[Použít ovladač MEAP pro úložné zařízení USB]
Zap, Vyp
Vyp
Ano
Ano

Možnosti: Dostupnost

Položka
Popis nastavení
Výchozí
nastavení
Lze nastavit pomocí
vzdáleného UR
Doručení informací
o zařízení možné
[Nastavení opakování tlačítka]
Standardní, Nepatrně pomalejší, Pomalá
Standardní
Ne
Ne
[Reverzní zobrazení (Barva)]
Zap, Vyp
Vyp
Ne
Ne

POZNÁMKA
Některé položky lze nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní. Pro nastavení položek, které není možné nastavit pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní, použijte ovládací panel zařízení.
Názvy na vzdáleném uživatelském rozhraní se mohou lišit od názvů na ovládacím panelu.
52SJ-054