I-fakside saatmine

Faksi saatmiseks arvutisse või mõnda teise I-faksiga ühilduvasse seadmesse määrake sihtkohaks faksinumbri asemel e-posti aadress. Kui saadate I-faksi arvutisse, sadetakse see meilisõnumi manusena TIFF-vormingus. Samamoodi nagu arvutisse meili saatmise puhul saate määrata mitu sihtkohta ning seadistada ka koopia/salakoopia sihtkohad.
1
Asetage üks või mitu originaaldokumenti seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Valige <Skanni> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
Kui kuvatakse sisselogimiskuva, määrake kasutajanimi, parool ja autentimisserver. Volitatud saatmisse sisselogimine
3
Valige <I-faks> skannimise faksimise põhifunktsioonide kuval. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake sihtkoht.
 
Aadressiraamatust määramine
Koodvalimisnumbrite hulgast määramine
Sihtkohtade otse sisestamine
Sihtkohtade määramine LDAP-serveris
Kui kuvatakse kuva, millel sihtkoht on juba määratud
Saate saata vaid oma isiklikule e-posti aadressile. Teistesse sihtkohtadesse saatmiseks peate konfigureerima saatmisfunktsiooni autentimissätteid nii, et meilisõnumi saatmine ei oleks keelatud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma administraatori poole. LDAP-serveri autentimine.
Sihtkohtade määramine saatmisaruannetest
Saate valida ka varem kasutatud sihtkohti. Saatmiseks/salvestamiseks varem kasutatud seadete taastamine (Kasutatud seadete taastamine)
5
Vajadusel määrake mitu sihtkohta (sh koopia/salakoopia adressaadid).
Valige vahekaardil <Määra sihtkoht> sihtkohtade määramise meetod ja seejärel määrake sihtkoht.
Kui valisite <LDAP-server> või <Määra mind sihtkohaks>, määratakse sihtkoht väljal <Saaja>.
Aadressid <Cc> ja <Bcc> saab valida ainult valiku <Aadressiraamat> või <Koodvalimine> kasutamise korral.
Sihtkohtade kustutamine
Kui määrasite mitu sihtkohta, saate sihtkohad vajadusel kustutada.
6
Määrake vajadusel skannimisseaded.
Lisateavet iga sätte kohta leiate teemast Andmete saatmine e-posti teel/andmete salvestamine ühiskausta või FTP-serverisse või Selge kujutisega skannimine.
7
Vajaduse korral sisestage teema, sõnumi tekst ning saatja aadress.
Teema / sõnumi teksti määramine
Saatja aadressi määramine
Määrake saatja aadress, kui soovite seda näidata seadmes määratud aadressist erineval kujul. Valige ja määrake saatja aadress aadressiraamatus salvestatud sihtkohtade hulgast. Kui sihtkohta pole aadressiraamatus salvestatud, lugege teemat Sihtkohtade salvestamine.
8
Valige <Alusta>.
Kui kuvatakse kuva <Kinnita sihtkoht>, kontrollige, kas sihtkoht on õige, ja seejärel valige <Alusta skanni>.
Originaaldokumendi skannimine algab.
Kui soovite tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Fakside saatmise tühistamine
Originaaldokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Kui skannimine on valmis, saadetakse I-faksid.
Originaaldokumentide 1. juhises dokumendiklaasile asetamisel
Kui ilmub kuva <SMTP autentimine>
Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige <Rakenda>.
Saadetud dokumendi failinimi
Skannitud dokumendile antakse automaatselt failinimi järgmises vormingus: sidehalduse number (neljakohaline)_saatmiskuupäev ja -kellaaeg_dokumendi number (kolmekohaline).faililaiendi nimi. Failinime ette võib lisada suvalise märgijada. Failinime seadistamine
Kui saatmisel tekib tõrge
Vahetevahel saadetakse arvutis seatud e-posti aadressile veateateid. Seda mitte muutes võib see sõltuvalt teie meiliserverist põhjustada ruumipuudust teie postkastis. Soovitatav on postkasti regulaarset puhastada.
Postkasti tühjendamiseks toimige järgmiselt
Kui postkast tühjendatakse, siis kustutatakse kõik serveri postkastis olevad e-kirjad. Kui valite meilikonto, mida tavaliselt kasutate, siis veenduge eelnevalt, et mõnda kirja ei ole tarvis talletada.
Kui soovite saata alati samu sätteid kasutades Funktsioonide vaikesätete muutmine
Kui soovite vajadusel kasutamiseks salvestada sätete kombinatsiooni Sageli kasutatavate sätete salvestamine
Kui soovite määrata I-faksi saatja nime <Salvestage seadme nimi>
60KK-053