Notationer, der bruges i vejledningen

Dette forklarer symboler og indstillinger, der bruges i denne vejledning.

Symboler, der bruges i denne vejledning

I denne vejledning er forklaringer af elementer og handlinger, der skal følges ved brug af produktet, angivet med symboler, der angiver følgende.
VIGTIGT
Angiver driftsmæssige krav og restriktioner. Sørg for at læse disse elementer omhyggeligt for at betjene produktet korrekt og undgå at beskadige produktet.
BEMÆRK
Angiver en afklaring på en handling eller indeholder supplerende forklaringer til en procedure. Det anbefales på det kraftigste at læse disse bemærkninger.

Om indstillinger

I denne vejledning repræsenteres de indstillingsnavne, der vises på skærmen, som angivet i følgende eksempler.
Eksempel:
[Print]
[OK]