PDF-suoratulostuksen rajoitukset

PDF-tiedosto voidaan lähettää tulostusta varten suoraan laitteeseen, jossa on PDF-suoratulostus- tai PS-tulostustoiminto.
Kun teet tämän, ota huomioon seuraavat asiat.
Esikatselukuva, joka saadaan näkyviin valitsemalla [Preview] (Esikatselu)-näytössä [Preview] (Esikatselu), voi poiketa todellisesta tulosteesta.
Jos määrität [Preview] (Esikatselu)-näyttö > [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näyttö > [Staple] (Nidonta), asiakirja saatetaan nitoa eri kohdista kuin [Preview] (Esikatselu)-näytön pikkukuvassa näkyy.
Et voi poistaa suurennetussa esikatselunäytössä sivua, jota et halua tulostaa. Voit määrittää tulostettavat sivut kohdassa [Print Settings] (Tulostusasetukset) -näyttö > [Print Range] (Tulostusalue).
Kaikki laitteet eivät tue salasanalla suojatun PDF-tiedoston tulostamista. Jos yrität tulostaa salasanalla suojattua PDF-tiedostoa yhteensopimattomalla laitteella, laite peruu tulostuksen.
Jos haluat tulostaa salasanalla suojatun PDF-tiedoston, määritä [Printer Details] (Tulostimen tiedot) > [Print Options] (Tulostuksen asetukset) > [PDF Direct Print] (PDF-suoratulostus) -asetukseksi Off.
Jos salasanalla suojatun PDF-tiedoston tulostamisessa on virhe, virheilmoitusta ei näytetä mobiililaitteessa.