Az eszköz regisztrálása (Regisztrálás Wi-Fi Direct szolgáltatással)

Megkeresheti a beolvasáshoz, nyomtatáshoz stb. használni kívánt eszközöket. Az alábbi rész az eszközök Wi-Fi Direct használatával történő keresését és regisztrálását mutatja be.

Előfeltételek

A regisztrált eszközök száma nem érte el a felső korlátot.
Ebben az alkalmazásban legfeljebb 10 eszköz lehet regisztrálva. Ha összesen 10 eszköz van regisztrálva, a regisztrált eszközök törlését követően keressen eszközöket.
A mobil végpont és az Ön által használt eszköz támogatják a Wi-Fi Direct szolgáltatást.
A Wi-Fi Direct engedélyezve van, és elindították a használt eszköz beállításaiban.
A helyre vonatkozó információk engedélyezése az [App Settings] (Alkalmazásbeállítások) > [Use Wi-Fi Direct Printer] (Wi-Fi Direct-nyomtató használata) pontnál hajtható végre.

Eljárások

Wi-Fi Direct indítása mobil végponttal

1.Nyissa meg a Wi-Fi Direct képernyőt a mobil végpont operációs rendszerének Wi-Fi-beállítási képernyőjéről, majd válasszon ki egy használni kívánt eszközt az észlelt Wi-Fi Direct-eszközök közül.

Készülékkel való kapcsolat engedélyezése

1.Ha a készülék kapcsolódási kérést kapott egy mobil végponttól, akkor erről üzenet jelenik meg a képernyőjén. Ebben az esetben a készüléken engedélyezheti a kapcsolódást.

Eszköz bejegyzése

1.Érintse meg a [] elemet a Canon PRINT Business kezdőképernyőjének bal felső sarkában.
Megjelenik a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő.
2.Érintse meg a következőt: [Auto Search (Wi-Fi)] (Automatikus keresés (Wi-Fi)).
Megjelennek a feltérképezett készülékek.
3.Válassza ki a készüléket.
4.Erősítse meg a párbeszédpanelen a készülékről megjelenő információt → érintse meg az [Add] (Hozzáadás) elemet.

Eredmény

A készülék a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő listáján található.
MEGJEGYZÉS
Eszközöket a nyomtatás [Preview] (Előnézet) képernyőjén is regisztrálhat. Érintse meg a [Printer] (Nyomtató) lehetőséget a [Preview] (Előnézet) képernyőn a [Select Printer] (Nyomtató kiválasztása) képernyő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák