Universaliajame dėkle dažnai naudojamo popieriaus formato ir tipo registravimas

Galite priskirti numatytuosius popieriaus parametrus universaliajam dėklui. Įregistravus numatytuosius parametrus, kaskart į universalųjį dėklą įdėjus tokį patį popierių, nereikės gaišti laiko vėl nurodant parametrus.

Jei numatytieji popieriaus parametrai įregistruoti, įdėjus popieriaus, parametrų ekranas nerodomas ir visada naudojami tie patys parametrai. Jei įdedate kitokio formato arba tipo popierių ir nepakeičiate parametrų, aparatas gali spausdinti netinkamai. Norėdami išvengti šios problemos, atlikdami 3 veiksmą pasirinkite <Nurodykite, kada popierius įdedamas>, tada įdėkite popierių.
1
Pasirinkite <Popieriaus param.> ekrane <Pagrindinis>. Ekranas <Pagrindinis>
2
Pasirinkite <Universalus dėklas>.
3
Pasirinkite popieriaus formatą.
Apie <Nestand. formatas>
Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Nestand. formatas>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametrą atliekamų veiksmų skaičių. Be to, jeigu spausdintuvo tvarkyklėje nurodytas visiškai kitokio formato popierius, negu įdėtasis, gali būti rodomas klaidos pranešimas. <Pop. form. neatitik. nest. pop. ekr.>
Kai registruojamas standartinio formato popierius
Kai registruojamas pasirinktinio formato popierius
Kai registruojami vokai
4
Pasirinkite popieriaus tipą.
Apie <Nestd.>
Jei dažnai reikia keisti įdedamo popieriaus formatą, nustatykite <Nestd.>; taip sumažinsite kaskart keičiant parametrą atliekamų veiksmų skaičių. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šis parametras leidžia mašinai spausdinti, net jei spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras neatitinka į mašiną įdėto popieriaus.
Kai spausdintuvo tvarkyklės popieriaus tipo parametras yra [Auto], aparatas veikia taip pat, kaip nustačius popieriaus tipą [Plain 1].
Norėdami peržiūrėti išsamius popieriaus tipo parametrus, pasirinkite <Detaliau> pasirinkite norimą peržiūrėti popieriaus tipą.
A155-012