Beperkingen voor Data Conversion Service

Omgeving internetverbinding
Als u een service gebruikt waarvoor een internetverbinding nodig is, zoals Data Conversion Service of cloudopslag, moet u controleren of het Wi-Fi-netwerk dat met de mobiele terminal is verbonden verbinding met internet heeft.
Deze terminal kan via een mobiel netwerk zoals LTE of 3G verbinding maken met internet in omgevingen waar geen verbinding met internet kan worden gemaakt via een Wi-Fi-netwerk. In dat geval komen de verbindingskosten voor rekening van de klant.
Beperkingen
In sommige gevallen kan de lay-out van de geprinte taak niet helemaal overeenkomen met die van het origineel, zelfs als u de Data Conversion Service gebruikt.
U kunt bestanden met een maximale grootte van 20 MB uploaden naar de Data Conversion Service.
U kunt met een wachtwoord beveiligde bestanden, bestanden met onrechtmatige of corrupte gegevens en lege bestanden niet converteren.
U kunt na het converteren geen bestanden met meer dan 99 pagina's downloaden.
Als u met de Data Conversion Service in deze app een bestand print dat in een andere app is geopend, kunt u de geconverteerde gegevens niet opslaan in de mobiele terminal.