Het apparaat registreren (zoeken met Bluetooth)

U kunt naar apparaten zoeken waarmee u wilt scannen en printen om deze te registreren. Hier wordt uitgelegd hoe u met Bluetooth naar apparaten in de buurt zoekt en deze registreert.

Vereisten

Het aantal geregistreerde apparaten heeft de bovengrens niet bereikt.
In deze app kunnen maximaal 10 apparaten worden geregistreerd. Als in totaal 10 apparaten zijn geregistreerd, moeten geregistreerde apparaten worden verwijderd voordat u apparaten kunt zoeken.
Op het apparaat dat u wilt gebruiken, is een Bluetooth-optie geïnstalleerd.
Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van het apparaat dat u gebruikt.
Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van de mobiele terminal.
[App Settings] (App-instellingen) > [User Information] (Gebruikersinformatie) is ingesteld.
[Log in as Guest user] (Meld u aan als gastgebruiker) moet echter gedeactiveerd zijn.

Procedures

Met Bluetooth naar apparaten in de buurt zoeken

1.Tik op [] in de linkerbovenhoek van het Canon PRINT Business beginscherm.
Het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) wordt weergegeven.
2.Tik op [Nearby Printers] (Printers in de buurt).
Gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
Het apparaat wordt niet herkend
Ga naar een plek waar het apparaat zichtbaar is en tik op [Search] (Zoek). Een apparaat kan ongeveer binnen 2 m/80 inches door Bluetooth worden herkend.
3.Selecteer het apparaat → tik op [Add] (Voeg toe).
Als het scherm [Usage] (Gebruik) wordt weergegeven
Voer de PIN code in volgens de instructies op het scherm en registreer (koppel) het apparaat in de mobiele terminal als een apparaat dat met Bluetooth is verbonden.
Als het scherm [Wi-Fi Settings] (Wifi-instellingen) wordt weergegeven
Maak volgens de instructies op het scherm verbinding met het opgegeven netwerk met de Wi-Fi-instellingen van iOS.
Als het scherm [Adjust Sensitivity] (Pas gevoeligheid aan)/[Adjust Sensitivity for Login] (Pas gevoeligheid voor aanmelden aan) wordt weergegeven
U moet de Bluetooth-gevoeligheid aanpassen voor de mobiele terminal die u gebruikt. Pas de gevoeligheid aan volgens de instructies op het scherm.

Resultaat

Het apparaat wordt geregistreerd in de lijst van het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer).
OPMERKING
U kunt ook een apparaat registreren vanuit het scherm [Preview] (Voorbeeld). Tik op [Printer] in het scherm [Preview] (Voorbeeld) om het scherm [Select Printer] (Selecteer Printer) weer te geven.

Verwante onderwerpen