Ustawianie dźwięków

Urządzenie emituje dźwięki w wielu różnych sytuacjach, na przykład po naciśnięciu przycisków na panelu sterowania lub też po wystąpieniu usterki. Każdy z tych dźwięków można ustawić oddzielnie.
1
Wybierz <Ustaw> na ekranie <Ekran główny>. Ekran <Ekran główny>
2
Wybierz kolejno <Właściwości> <Ustawienia głośności>.
3
Wybierz ustawienie  wybierz <Włącz> lub <Wyłącz>.
Elementy ustawień
Opis
<Sygnał Wprowadzania>
Dźwięk emitowany po każdym naciśnięciu przycisku na panelu sterowania.
<Syg. niepoprawnego wprow.>
Dźwięk emitowany, gdy naciśnięty zostanie nieprawidłowy przycisk lub gdy wprowadzona zostanie liczba spoza prawidłowego zakresu ustawień.
<Sygnał wym. mater. eksp.>
Dźwięk emitowany po wykryciu niskiego poziomu tonera
<Sygnał ostrzeżenia>
Dźwięk emitowany po wykryciu usterki, takiej jak zablokowanie się papieru lub błąd roboczy
<Sygnał wykonania zadania>
Dźwięk emitowany po zakończeniu operacji, np. drukowania.
<Ton trybu uśpienia>
Wejście urządzenia w Tryb czuwania będzie sygnalizowane dźwiękiem, jeśli ustawisz <Ust. szybk. uruchom. dla gł. zasilania> na <Włącz>. (W zależności od sytuacji, maszyna nie zostanie szybko uruchomiona i dźwięku nie będzie słychać).
<Ton loginu>
Dźwięk emitowany po pomyślnym zalogowaniu
A159-03H