Visning af enhedens kontrolpanel

Du kan vise et kontrolpanel, der svarer til kontrolpanelet på enheden på en mobil enhed. Dette gør det muligt at betjene enheden for at konfigurere udskrivning og køre jobs osv., uden at du behøver berøre kontrolpanelet.
BEMÆRK
Andre brugere kan ikke betjene den samme enhed, når denne funktion bruges.
Skærmen på den mobile enhed vises også på enhedens kontrolpanel, når denne funktion bruges. Vær forsigtig, at når du bruger denne funktion, da skærmen, der betjenes, måske kan ses af andre brugere.

Forudsætninger

Indstillingen for fjernbetjening er aktiveret på den enhed, der skal bruges.
Følg fremgangsmåden herunder for at muliggøre indstilling fra kontrolpanelet eller enhedens Remote UI.
Fra enhedens kontrolpanel
Vis [Management Settings] (Administrationsindstillinger) > [License/Other] (Licens/andet) fra (Settings/Registration) → indstil [Remote Operation Settings] (Indstillinger for fjernbetjening) til [On] (Til).
Fra Remote UI
Vis [Management Settings] (Administrationsindstillinger) > [License/Other] (Licens/andet) > [Remote Operation Settings] (Indstillinger for fjernbetjening) fra [Settings/Registration] (Indstillinger/registrering) → aktivér [Use Remote Operation] (Brug fjernbetjening) → klik på [OK].
Du kan også oprette forbindelse til Remote UI fra skærmen [Printer Details] (Printeroplysninger) i Canon PRINT Business.

Procedurer

1.Tryk på [] i øverste højre hjørne af startskærmen Canon PRINT Business.
Skærmen [Select Printer] (Vælg printer) vises.
2.Vælg den enhed, du vil vise kontrolpanelet for.
3.Tryk på [Other Functions] (Andre funktioner) på startskærmen for Canon PRINT Business.
4.Tryk på [Remote Operation] (Fjernbetjening).
Hvis skærmen til angivelse af adgangskode vises, skal du angive den adgangskode, der er indstillet for enheden, og trykke på [Log In] (Log på).
VIGTIGT
Efterlad ikke den mobile enhed uden opsyn, hvis skærmen til angivelse af adgangskode vises. Hvis Wi-Fi-netværket ikke er tilsluttet, mens skærmen til angivelse af adgangskode vises, kan denne funktion muligvis ikke anvendes korrekt, næste gang den startes.
Hvis der vises en meddelelse, der angiver, at enheden ikke kan tilsluttes, mens indstillingen for fjernbetjening af enheden er aktiveret, skal du starte funktionen igen, når du har haft slukket og tændt for enheden. Se forholdsreglerne i enhedens manual, når du slukker for strømmen.

Resultat

Et kontrolpanel, der svarer til kontrolpanelet på enheden, vises på den mobile enhed.
Tryk på [Exit] (Afslut) for at afslutte.
VIGTIGT
Andre brugere kan ikke bruge den samme enhed, medmindre du trykker på [Exit] (Afslut).