Det tager tid at printe dokumenter

Når du bruger Data Conversion Service til at printe en Microsoft Office-fil, kan upload og download af data vare flere minutter afhængigt af indholdet af de data, der skal printes, og det kommunikationsmiljø, som du anvender. Metoden til at forkorte behandlingstiden er som følger:
Når du bruger Data Conversion Service
Hvis du kan trykke på [Print] på skærmen [Preview] (Eksempel) før hele gengivelsen fra Data Conversion Service er udført, er printprocessen startet. Fordi gengivelses- og printprocesserne bliver udført parallelt, forkortes behandlingstiden. Hvis du imidlertid angiver printintervallet i en Excel-fil (xls og xlsx), kan du ikke gøre dette, før alle data er færdigkonverteret.
Når du ikke bruger Data Conversion Service
Filer, som har enkelt layout og tekst, oplever muligvis kun minimale layout-fejl, også selvom du ikke bruger Data Conversion Service. Hvis der ikke virker til at være noget problem, skal du tjekke eksempelvisningen, og du trykker på [Print] uden at trykke på [Image Correction] (Korrektion af billede), vil filen blive printet med gengivelsesprocessen for den mobile enheds operativsystem. På trods af den kortere behandlingstid sammenlignet med brugen af Data Conversion Service, er det i dette tilfælde muligt, at filen bliver printet med et forkert layout.