Restriktioner på brug af PDF direct printing

Hvis du bruger enheder, som er udstyret med PDF direct printing eller PS-printfunktion, skal du sende PDF-filen direkte til enheden for at printe den.
Sørg for følgende, når du gør dette.
Printeksempelvisningen, som du får på [Preview] (Eksempel), og det faktiske print kan variere.
Hvis du indstiller skærmen [Preview] (Eksempel) > [Print Settings] (Printindstillinger) skærmen > [Staple] (Hæftning), kan dokumentet blive hæftet på andre steder end dem, som er angivet miniaturebilledet på skærmen [Preview] (Eksempel).
Du kan ikke slette en side, du ikke ønsker at printe, i den forstørrede eksempelvisning. Du kan angive de sider, der skal printes, på skærmen [Print Settings] (Printindstillinger) > [Print Range] (Printområde).
Afhængigt af hvilken enhed du bruger, understøttes print af en PDF-fil, hvor der er indstillet en adgangskode, muligvis ikke. Hvis du forsøger at printe en PDF-fil, hvor en adgangskode er indstillet, på sådanne enheder, bliver printjobbet annulleret af enheden.
Hvis du vil printe en PDF-fil, hvor der er indstillet en adgangskode, skal du indstille [Printer Details] (Printeroplysninger) > [Print Options] (Printindstillinger) > [PDF Direct Print] (Direkte PDF-print) til Off.
Hvis der opstår en fejl, når der printes en PDF-fil, som der er angivet en adgangskode for, vises der ikke nogen fejlmeddelelse på den mobile enhed.