Begrænsninger på Data Conversion Service

Internetforbindelsesmiljø
Hvis den mobile enhed og enheden er forbundet via et adgangspunkt, skal du kontrollere, om du kan oprette forbindelse til internettet fra Wi-Fi-netværket, som du er forbundet til. I et miljø, der ikke gør det muligt at oprette forbindelse til internettet fra Wi-Fi-netværket, kan du blive forbundet til Data Conversion Service fra et mobiltelefonnetværk såsom LTE eller 3G, i hvilket tilfælde udgifterne afholdes af dig som kunde.
Hvis du bruger Data Conversion Service med en enhed, der understøtter direkte forbindelse, kan du blive forbundet til Data Conversion Service fra et mobiltelefonnetværk såsom LTE eller 3G, i hvilket tilfælde udgifterne afholdes af dig som kunde.
Begrænsninger
Der kan være tilfælde, hvor printjobbet ikke er printet med helt samme layout som det oprindelige, selvom du bruger Data Conversion Service.
Du kan overføre filer på op til 20 MB til Data Conversion Service.
Du kan ikke konvertere adgangskodebeskyttede filer; filer, hvis data er uautoriseret eller ødelagt; eller tomme filer.
Du kan ikke downloade filer på mere end 99 sider efter datakonvertering.
Hvis du printer en fil, der er åbnet i en anden app ved brug af Data Conversion Service med denne app, kan du ikke gemme de konverterede data i mobil terminalen.