Sort/hvid-data registreres som farvedata

Nogle enheder registrerer muligvis sort/hvid-data som farvedata, når man printer med Canon PRINT Business.
For at sort/hvid-data anses som sort/hvid-data skal du printe vha. en af følgende procedurer.
Skift printindstillingerne:
Tryk på Print Settings på skærmen med eksempelvisning, når du printer, og vælg [Select Color] (Vælg farve) > [B&W] (S/H).
Print uden at bruge funktionen [Photo Albums] (Fotoalbummer)
Hvis du læser et billede ind i [Photo Albums] (Fotoalbummer) via iTunes på en computer, kan farverne justeres og konverteres til farvedataene i iTunes.
Hvis dette sker, skal du genindlæse billedet til en filadministrations-app, som er en anden end [Photo Albums] (Fotoalbummer), og efter åbning af billedet, skal du tilbagekalde denne app i delingsmenuen og printe.