Sort-hvittdata regnes som fargedata

Noen enheter kan telle svart-hvitt-data som fargedata ved utskrift fra Canon PRINT Business.
Hvis du vil at svart-hvitt-data skal regnes som svart-hvitt-data, skriver du ut ved å følge en av disse prosedyrene.
Endre utskriftsinnstillinger
Trykk på Print Settings i forhåndsvisningsskjermen ved utskrift, og velg [Select Color] (Velg farge) > [B&W] (Svart/hvitt).
Skrive ut uten [Photo Albums] (Fotoalbum)-funksjonen
Hvis du leser et bilde i [Photo Albums] (Fotoalbum) via iTunes på en datamaskin, kan fargene justeres og konverteres til fargedata i iTunes.
Hvis dette skjer, leser du inn bildet på nytt i et annet filbehandlingsprogram enn [Photo Albums] (Fotoalbum), og etter at du har åpnet bildet, kaller du så opp denne appen på nytt på delingsmenyen og skriver ut.