Zobrazení použitá v příručce

Zde jsou vysvětleny symboly a nastavení použitá v této příručce.

Symboly používané v tomto návodu

V této příručce jsou vysvětlení položek a operací, která je třeba při používání tohoto výrobku dodržovat, označena následujícími symboly.
DŮLEŽITÉ
Označuje provozní požadavky a omezení. Pečlivě si tato provozní varování přečtěte. Jen tak budete schopni používat produkt správně a zabráníte jeho možnému poškození.
POZNÁMKA
Označuje objasnění určité operace nebo obsahuje doplňkové vysvětlení určitého postupu. Doporučujeme, abyste si tyto poznámky pečlivě přečetli.

Informace o nastavení

Názvy nastavení zobrazené na obrazovce počítače jsou v této příručce uvedeny podle následujících příkladů.
Příklad:
[Print] (Tisk)
[OK]