פונקציות ניהול

פונקציות אימות

כאשר שרת Active Directory מוגדר כשרת אימות, נדרשת סביבת המערכת הבאה.
תוכנה (מערכת הפעלה):
Windows Server 2016‎‏*1/Windows Server 2019‎‏*1/Windows Server 2022‎‏*1
*1 משתמשים לא יוכלו להיכנס למערכת באמצעות אימות Active Directory אם מופעל Kerberos Armoring עבור רכיבי מדיניות KDCrelated (רכיבי מדיניות קבוצתית). הקפד להשבית את Kerberos Armoring.

הגדרות חומת אש

בעת ציון כתובות IP בהגדרות חומת אש, ניתן להגדיר עד 16 כתובות IP (או טווחים של כתובות IP) עבור IPv4 ו-IPv6.IP.
בעת ציון כתובות MAC בהגדרות חומת האש, ניתן להגדיר עד 100 כתובות MAC.
הכתובות יוצאות הדופן ומספרי היציאות יוצאי הדופן שבהם ניתן להשתמש לצורך תקשורת באמצעות הקו המשני והרשומים כברירת מחדל מצוינים להלן.
כתובות יוצאות דופן:
מ-0.0.0.1 עד 255.255.255.255
מספרי יציאות יוצאי דופן:
53, 67, 68, 80, 161, 443, 515*, 631*, 3702, 5353, 5357, 5358, 8000*, 8080, 8443*, 9013, 9100*, 10443*, 20010*, 47545
* מסנן נכנס בלבד

רישום מפתחות ואישורים

אם תתקין מפתח או אישור CA ממחשב, ודא שהם עומדים בדרישות להלן:
תבנית
מפתח: PKCS#12‎‏*1
אישור CA: X.509 DER/PEM
סיומת קובץ
מפתח: ".p12" או ".pfx"
אישור CA: ".cer" או ".pem"
אלגוריתם מפתחות ציבוריים
(ואורך מפתח)
RSA (512 סיביות, 1024 סיביות, 2048 סיביות, 4096 סיביות)
DSA (1024 סיביות, 2048 סיביות, 3072 סיביות)
ECDSA (P256, P384, P521)
אלגוריתם חתימת אישור
RSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384‎‏*2, SHA-512‎‏*2, MD2, MD5
DSA: SHA-1
ECDSA: SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
אלגוריתם טביעת אצבע של אישור
SHA-1
*1 הדרישות לאישור הנמצא במפתח הן בהתאם לאישורי CA.
*2‏ SHA384-RSA ו-SHA512-RSA זמינים רק כאשר אורך מפתח ה-RSA הוא 1024 סיביות או יותר.

רישום של רשימות ביטול אישורים (CRL)

ניתן לרשום עד 50 רשימות ביטול אישורים (CRL). עם זאת, שים לב כי לא ניתן לרשום CRL במקרים הבאים.
גודל הנתונים של ה-CRL עולה על 1MB.
נעשה שימוש באלגוריתם חתימה שאינו נתמך.
מספר האישורים המבוטלים הרשומים ב-CRL אחד חורג מ-10,000.

ההגדרה של "הצפנה חלשה"

כאשר האפשרות [Prohibit Use of Weak Encryption] נבחרה, השימוש באלגוריתמים הבאים אסור.
Hash:
MD4‏, MD5‏, SHA-1
HMAC:
HMAC-MD5
מערכת הצפנת מפתחות משותפת:
RC2‏, RC4‏, DES
מערכת הצפנת מפתחות ציבורית:
הצפנת RSA‏ (512 סיביות/1024 סיביות), חתימת RSA‏ (512 סיביות/1024 סיביות), DSA‏ (512 סיביות/1024 סיביות), DH‏ (512 סיביות/1024 סיביות)
גם כאשר האפשרות [Prohibit Use of Key/Certificate with Weak Encryption] נבחרה, ניתן להשתמש באלגוריתם ה-Hash של SHA-1, המשמש לחתימה על אישור בסיס.

אלגוריתם FIPS 140-2 סטנדרטי

כאשר האפשרות [Format Encryption Method to FIPS 140-2] נבחרה, אסור להשתמש באלגוריתמים הבאים.
Hash:
MD4, ‏MD5, ‏SHA-1 (לאף מטרה למעט TLS)
מערכת הצפנת מפתחות משותפת:
RC2, ‏RC4, ‏DES, ‏PBE
מערכת הצפנת מפתחות ציבורית:
הצפנת RSA (512 בתים/1024 בתים), חתימת RSA (512 בתים/1024 בתים), חתימת DSA (512 בתים/1024 בתים), DH (512 בתים/1024 בתים)

ניהול יומנים

ניתן לנהל את סוגי היומנים הבאים במכשיר. ניתן לייצא יומנים שנאספו בתבנית קובץ CSV.
סוג יומן
מספר המצוין כ"סוג יומן" בקובץ CSV
תיאור
יומן משימות
1001
יומן זה כולל מידע הנוגע להשלמת משימות הדפסה.
יומן קבלה
8193
יומן זה כולל מידע הקשור לקליטה.
היומנים יכולים להכיל עד 40,000 רשומות. כאשר מספר הרשומות חורג מ-40,000 הן נמחקות, כאשר הרשומה הישנה ביותר נמחקת ראשונה.

ייבוא/ייצוא של נתוני הגדרות

ראה הגדרות/רישום.

תמיכה בשרת SCEP

ה-Network Device Enrollment Service (NDES) של Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016 בלבד נתמך.
A150-0AU