אפשרויות מערכת

על ידי התקנת אפשרויות הקשורות למערכת, ניתן לשפר עוד את הביצועים של המכשיר.

ערכה להדפסת ברקודים

אפשרות זו מאפשרת להדפיס ברקודים. לפרטים נוספים, ראה Bar Code Printing (הדפסות ברקוד) באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

PCL סט גופנים בינלאומי

אפשרות זו מאפשרת להוסיף את הגופנים הבאים עבור מדפסת PCL. לפיכך, ניתן להפיק פלט עם שפות מרובות בסביבת SAP Unicode.
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה היפנית)
®Andale ו-WorldType® Collection K (הגרסה הקוריאנית)
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה בסינית פשוטה)
Andale® ו-WorldType® Collection J (הגרסה בסינית מסורתית)
על מנת לתמוך בהבדלים בעיצוב התווים כתלות באזור, מופעלות ארבע גרסאות גופן.
A150-0AY