רישום יעדים (פנקס הכתובות) (דגם מסך מגע)

רישום יעדים לשליחת פקסים בפנקס הכתובות של המכשיר.
פונקציית פנקס הכתובות
באמצעות רישום יעדים לפנקס הכתובות, תוכל לחסוך את הטרחה של הזנת מידע היעדים בכל פעם שאתה שולח נתונים. לפנקס הכתובות יש פונקציה להגדרת יעדים בקלות. השתמש בפונקציה זו בעת הצגת מסך פנקס הכתובות או הגדרת יעדים.
פונקציית פנקס הכתובות (דגם מסך מגע)
יעדים שניתן לרשום
מספר פקס
כיצד לרשום יעדים
ניתן לרשום יעד על-ידי הזנת שם, מספר פקס ומידע אחר, או על-ידי שימוש ביומן עבודות ה-TX.
ניתן לרשום יעדים באמצעות לוח ההפעלה או ממשק משתמש מרוחק, אך סוגי היעדים שניתן לרשום ושיטת הרישום משתנים.
רישום באמצעות שימוש בלוח ההפעלה
השתמש בלוח ההפעלה כדי לרשום יעדים מיומן ה-TX.
רישום יעדים בפנקס הכתובות (לוח הפעלה) (דגם מסך מגע)
רישום באמצעות שימוש ב-Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
לא ניתן להשתמש בלוח ההפעלה כדי לרשום יעדים מיומן עבודות ה-TX.
רישום יעדים בפנקס הכתובות (ממשק משתמש מרוחק) (דגם מסך מגע)

ראה גם

מניעת שימוש לא מורשה בפנקס הכתובות
כדי למנוע הוספה בלתי מורשית של רשומות חדשות לפנקס הכתובות ועריכת רשומות קיימות, ניתן להגדיר קוד PIN ולהגביל את השיטה להוספת רשומות חדשות.
הגבלת רישום ועריכה של ספר כתובות (דגם מסך מגע)
99L4-032