אימות אישור שהתקבל באמצעות OCSP

Protocol Certificate Status Online (OCSP) הוא פרוטוקול לבירור למשיב OCSP (שרת התומך ב-OCSP) לגבי מצב הביטול של אישור שהתקבל מרשות אישורים.
אתה יכול להגדיר את ההגדרות כדי לאמת את תוקפו של אישור שהמכשיר מקבל מרשות אישורים, באמצעות ה-OCSP.
הגדר הגדרות אלה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב. לא ניתן להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר את ההגדרות.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Device Management]‏ [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] מוצג.
4
בחר את תיבת הסימון ‎[Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)]‎.
5
הגדר את רמת אימות האישור ואת מגיב ה-OCSP שאליו יש להתחבר.
[Certificate Verification Level]
הגדר אם לאמת את האישור גם אם לא ניתן לאשר את מצב הביטול שלו, כגון כאשר המכשיר אינו מסוגל להתחבר למשיב OCSP.
[OCSP Responder Settings]
ציין את כתובת האתר של מגיב ה-OCSP.
[Custom URL]
כאשר [Use Custom URL] או ‎[Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)]‎נבחר, הזן את כתובת האתר של מגיב ה-OCSP.
[Communication Timeout]
הזן את הזמן מתחילת החיפוש ועד הזמן הקצוב בשניות.
6
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
7
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
99L4-06K