התאמה אישית של מסך [Home]

תוכל לסדר את הפריטים במסך [Home] כך שתוכל להפעיל פריטים בשימוש תכוף מהר יותר.

שינוי סדר התצוגה של הפריטים (דגם מסך מגע)

1
לחץ על [Home Set.‎] במסך [Home‎]. מסך [Home]
אם מסך הכניסה מופיע, הזן את מזהה מנהל המערכת וה-PIN המוגדרים כעת ולאחר מכן לחץ על [Log In]. הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת
2
לחץ על [Set Display Order].
3
בחר את הלחצן להעברה.
4
בחר [Previous] או [Next] כדי להזיז את הלחצן, ולחץ על [Apply].
הלחצן יזוז מספר פעמים כמספר ההקשות שלך.
נגיעה ממושכת ב-[Previous] או ב-[Next] תזיז את הלחצן הנבחר באופן רצוף.
5
חזור על שלבים 3 ו-4 כדי להעביר את כל הלחצנים שברצונך להעבירם.
6
לחץ על [Apply].
סדר הפריטים במסך [Home] השתנה.

הוספת מרווח (דגם מסך מגע)

1
לחץ על [Home Set.‎] במסך [Home‎]. מסך [Home]
כאשר מזהה מנהל המערכת מוגדר, מסך הכניסה עשוי להופיע כאשר פריטים מסוימים נבחרים. רק משתמשים שיודעים את מזהה מנהל המערכת וה-PIN יכולים להיכנס ולשנות את ההגדרות.
2
לחץ על [Insert and Delete Blank].
3
בחר בלחצן שבו ברצונך להזין מרווח ובחר [Insert].
כדי למחוק את המרווח שהוזן, בחר את המרווח, בחר [Delete] והמשך לשלב 5.
4
לחץ על [Apply].

שינוי סדר התצוגה של הפריטים (דגם LCD 5 שורות)

1
במסך ה-[Home] של לוח ההפעלה, לחץ על ‎[Display Order (Home)]‎‏ . מסך [Home]
2
השתמש ב- או ב- כדי לבחור את הפריט שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על .
3
השתמש ב-/ כדי להעביר פריט, ולחץ על .
4
לחץ על .
סדר הפריטים במסך [Home] השתנה.
99L4-02J