בדיקת הפריטים שניתן להגדיר במכשיר וההגדרות שלהם

ניתן להדפיס את רשימת נתוני המשתמש ואת רשימת נתוני מנהל המערכת כדי לבדוק את הפריטים שניתן להגדיר במכשיר ואת ההגדרות שלהם.
הדפסה וצפייה בדוחות ורשימות
רשימת נתוני משתמשים
מציג את ההגדרות שאינן דורשות הרשאות מנהל.
רשימת נתונים של מנהל המערכת
מציג את ההגדרות הדורשות הרשאות מנהל.
99L4-0E7