Připojení zařízení přes bezdrátovou síť LAN

Chcete-li zařízení připojit přes bezdrátovou síť LAN, připojte ho v nastavení SSID v rámci nastavení bezdrátové sítě LAN daného zařízení ke stejné síti, k níž je připojeno koncové mobilní zařízení.
Identifikátor SSID sítě, k níž je připojeno koncové mobilní zařízení, lze zkontrolovat v nabídce [Auto Search] (Automatické vyhledání) > [To Set Printer Wireless LAN] (Nastavení bezdrátové sítě LAN tiskárny).
Způsob nastavení se u různých zařízení liší. Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných se zařízením.