Înregistrarea unui grup într-un buton rapid

Destinațiile înregistrate în butoanele rapide pot fi combinate într-un grup și înregistrate ca o singură destinație.
1
Apăsați <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsați <Înregistrare butoane rapide>.
3
Selectați butonul rapid pe care doriți să îl înregistrați și apăsați <Înregistrare/Editare>.
4
Apăsați <Grup>.
5
Apăsați <Nume>  introduceți numele grupului și apăsați <OK>.
6
Apăsați <Nume buton rapid>  introduceți numele de afișat al butonului rapid și apăsați <OK>  <Următorul>.
7
Selectați destinațiile pe care doriți să le înregistrați într-un grup.
Apăsați <Adăug. de la buton rapid> , selectați destinația , apăsați <OK>.
8
Apăsați <OK>  <Închide>.
A13W-050