Redirecţionarea automată a documentelor primite

Puteţi seta să redirecţionaţi documente primite către destinaţii specificate. Numerele de fax, precum şi adresele de e-mail şi folderele partajate din computere pot fi specificate ca destinaţii de redirecţionare.
Redirecţionarea automată a tuturor documentelor (Redirecţionare totală)
Aparatul redirecţionează toate documentele primite către destinaţii specificate. Această metodă este utilă atunci când doriţi să primiţi faxuri chiar dacă sunteţi în afara biroului. Puteţi seta, de asemenea, să imprimaţi documentele redirecţionate sau să primiţi un e-mail care să vă notifice că documentele de redirecţionare sunt complete.
Redirecţionare automată în condiţii specificate (Redirecţionare condiţionată)
Aparatul redirecţionează numai documente care corespund condiţiilor specifice, cum ar fi numărul de fax al expeditorului şi datele/orele primite. De exemplu, puteţi seta condiţii, cum ar fi redirecţionarea documentelor de la Compania A către toate filialele şi redirecţionarea documentelor primite în vacanţe către adrese de e-mail. La fel ca în cazul metodei de Redirecţionare totală de mai sus, puteţi seta, de asemenea, să imprimaţi documentele redirecţionate sau să primiţi un e-mail care să vă notifice că documentele de redirecţionare sunt complete.

Configurarea setărilor de redirecţionare

Pentru a utiliza redirecţionarea automată, este necesar să specificaţi în prealabil destinaţia de redirecţionare şi formatul fişierului etc.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie> <Recepţionare/Redirecţionare>  <Setări Comune>  <Setări redirecţionare>.
De asemenea, puteţi afişa ecranul <Setări redirecţionare> apăsând pe <Setări Dest./Redirecţ.> (Ecranul <Acasă>) <Setări redirecţionare>.
2
Apăsați <Înregistrare>.
3
Apăsaţi <Nume condiţie> şi introduceţi numele.
4
Apăsaţi <Condiţii> şi specificaţi condiţiile pentru destinaţiile de redirecţionat.
Un document va fi redirecţionat dacă este primit de la o destinaţie care îndeplineşte condiţiile specificate aici.
Exemplu: Redirecţionarea unui fax de la 1111111111
<Receive Method>: <Fax: Linie partajată>
<Număr fax>: Selectaţi <Egal cu> din lista verticală şi introduceţi „1111111111”.
Exemplu: Redirecționarea unui I-fax la adresa xxxxx@canon.com
<Metodă Recepţ.:>: <I-Fax>
<Către:>: Selectaţi <Egal cu> din lista verticală şi introduceţi „xxxxx@canon.com”.
Nu puteţi să modificaţi <Receive Method> după ce înregistraţi <Setări redirecţionare>. Pentru a utiliza setările de redirecţionare cu opţiunea <Receive Method> modificată, trebuie să înregistraţi din nou setările de redirecţionare.
5
Apăsați <Destinaţie redirecţion.> și specificați destinația către care se face redirecționarea. Înregistrarea destinațiilor în Agendă
O destinaţie din <Listă adrese pers.> nu poate fi specificată ca destinaţie de retransmitere.
Când opţiunea <Obţine Agenda> este setată la <Pornit>, destinaţiile de retransmitere pot fi selectate, de asemenea, dintr-o agendă de la distanţă.
Despre Agendele aparatului
Puteţi stoca fişiere de fax/I-fax primite în Curierul de intrări faxuri confidenţiale, specificându-l ca destinaţie de redirecţionare.
Dacă un Curier de intrări faxuri confidenţiale este selectat ca destinaţie de redirecţionare, următoarele setări nu pot fi utilizate.
Nume fişier
Stocare/Imprimare fişier recepţionat
Redirecţionare notificare finalizată
Format fişier
Dacă selectaţi un număr de fax ca destinaţie de retransmitere, subadresa şi parola înregistrate în Agendă sunt ignorate.
6
Apăsaţi pe <Următorul> şi specificaţi setările, după caz.
7
Apăsați <OK>.
Prin aceasta se finalizează înregistrarea.
8
Selectaţi setările de redirecţionare înregistrate şi apăsaţi <Validare/Invalidare> pentru a comuta condiţiile de redirecţionare la <Pornit>.
Când o destinație de redirecționare este ștearsă din agendă, <Validare/Invalidare> comută automat la <Oprit>. Pentru a relua redirecționarea în aceleași condiții, specificați din nou destinația și comutați condițiile de redirecționare la <Pornit>.
Nu puteţi specifica un server WebDAV ca destinaţie de redirecţionare I-fax.
Dacă specificaţi o destinaţie pentru care opţiunea <Conf. înainte de transmitere> este activată ca destinaţie de redirecţionare, ecranul pentru introducerea parolei nu apare. Este utilizată parola înregistrată şi se efectuează redirecţionarea. Înregistrarea destinațiilor
Documentele cu erori de redirecţionare sunt manevrate în conformitate cu setările <Utilizare fişiere cu erori de redirecţionare>.
Puteţi stoca până la 1.000 destinaţii de redirecţionare.
Selectarea opţiunii <Redirecţion. fără condiţii> vă permite să redirecţionaţi toate documentele primite care nu îndeplinesc condiţiile specificate către destinaţia dorită.
Puteţi redirecţiona către mai multe destinaţii specificând o destinaţie de grup în <Destinaţie redirecţion.>.
<Specificaţi ora redir.> vă permite să specificaţi ora şi ziua pentru efectuarea redirecţionării.
Dacă setaţi <Aviz retrans. terminată>, puteţi trimite o notificare în care se arată că redirecţionarea a fost efectuată. Puteţi selecta <Aviz doar pentru erori>, astfel încât să nu fiţi înştiinţat cu privire la o redirecţionare reuşită.
Dacă setaţi <Stocare/Tipărire fişier recepţ.> la <Pornit>, puteţi stoca sau imprima fişierul primit urmând setările de blocare a memoriei. Fişierul primit este păstrat dacă Blocarea memoriei este <Pornit> şi este imprimat dacă Blocarea memoriei este <Oprit>.
A13W-06X