Ajustarea dimensiunii imaginii

Dacă dimensiunea imaginii copiate este puțin diferită față de original, utilizați următoarea procedură pentru a efectua ajustări fine ale dimensiunii imaginii. Puteți ajusta mărimea lățimii orizontale, respectiv a lățimii verticale.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Reglare/Întreţinere> <Reglare calitatea imaginii> <Reglaj fin zoom>.
2
Ajustați dimensiunea imaginii.
Setați mărirea dimensiunii <X> pentru ajustarea lățimii orizontale și mărirea dimensiunii <Y> pentru ajustarea lățimii verticale.
3
Apăsați <OK>.
A13W-0KW