Salvarea unei copii a unui document trimis

Puteţi salva o copie a unui fax trimis într-o destinaţie pre-specificată (e-mail sau server de fişiere etc.). În funcţie de destinaţie, copia salvată a faxului este convertită într-un alt format de fişier digital precum PDF, păstrând astfel documentele organizate şi gestionabile. Această metodă vă ajută totodată să gestionaţi simplu jurnalele, deoarece în destinaţia specificată de pe server se creează automat un folder categorisit după numele expeditorului sau după dată.
O copie a unui document este salvată chiar dacă survine o eroare de trimitere.
În funcţie de tipul destinaţiei, se pot aplica următoarele restricţii.
E-mail: Este trimis un e-mail fără mesaj.
Fax/I-Fax: Faxul trimis nu poate fi salvat ca fişier electronic.

Înregistrarea locaţiei de stocare şi a formatului de fişier

Pentru copierea de rezervă a documentelor de fax, este necesar să se înregistreze în prealabil setări precum locaţia de stocare şi formatul de fişier.
Nu puteţi efectua transmiterea directă dacă setaţi <Arhivare Document TX> la <Pornit>.
Această setare comută automat la <Oprit> în următoarele cazuri. Specificaţi din nou destinaţia sau readuceţi setarea la <Pornit> după caz.
Când destinaţia de rezervă a fost ştearsă din agendă
Când o agendă a fost importată din IU la distanţă Importul/exportul setărilor
Când a fost primită o agendă de la software-ul de gestionare a agendei <Import/Export de la Software Gestionare Agendă>
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie> <Transmitere> <Setări Comune>  <Arhivare Document TX>.
2
Apăsaţi <Pornit> pentru <Fol. arhivare document TX>.
3
Apăsaţi <Loc. stoc. copie sig.> , selectaţi destinaţia , apăsaţi <OK>. Înregistrarea destinațiilor în Agendă
O destinaţie din <Listă adrese pers.> nu poate fi specificată ca destinaţie.
4
Apăsați <Nume folder> setaţi modul de organizare a folderelor create apăsați <OK>.
Puteţi selecta <Informaţii Expeditor>, <Data>, sau <Oprit> pentru a clasifica numele de foldere.
Numele fişierelor sunt specificate de data şi ora de trimitere, numărul lucrării, informaţiile expeditorului, informaţiile despre destinaţie şi informaţiile despre rezultate.
Exemplu: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Informaţii despre expeditor
Informaţiile despre expeditor sunt afişate în următoarele situaţii.
Sender Name: Când opţiunea <Nume expeditor (TTI)> este setată la <Cu setări>
User Name: Când opţiunea <Nume expeditor (TTI)> este setată la <Nicio setare> şi utilizatorul este identificat
Nume linie: Când opţiunea <Nume expeditor (TTI)> este setată la <Nicio setare>, utilizatorul nu este autentificat, iar numele de utilizator este înregistrat pentru linia utilizată în scopul trimiterii faxului
Telephone Number: Când opţiunea <Nume expeditor (TTI)> este setată la <Nicio setare>, utilizatorul nu este autentificat şi numărul de telefon al utilizatorului este înregistrat dar numele utilizatorului nu este înregistrat pentru linia utilizată în scopul trimiterii faxului
----: Când niciuna din informaţiile de mai sus nu este disponibilă
Informaţii despre destinaţie
Informaţiile privind destinaţia sunt afişate în următoarele situaţii.
Nume unitate destinaţie: Când numele unităţii de destinaţie este disponibil
Telephone Number: Când numele unităţii de destinaţie nu este disponibil
Numele destinaţiei primei trimiteri reuşite: Când efectuaţi o transmisie de difuzare secvenţială
5
Apăsați <Format fişier> selectaţi formatul de fişier pentru salvarea datelor trimise.
6
Apăsați <OK>.
Înregistrarea este finalizată.
Specificarea mai multor destinaţii, inclusiv a unei destinaţii de fax
Puteţi salva o copie a unui document trimis trimiţând la mai multe destinaţii care includ o destinaţie de fax din ecranul Caracteristici de bază pentru scanare. Pentru a afişa destinaţiile de fax pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare, este necesar să setaţi <Activare fax la Funcţia scanare şi transmitere> la <Pornit>. <Afişare funcţia fax>
A13W-06R