Configurarea setărilor pentru Gestionare ID-uri departamente

Puteți organiza și gestiona utilizatorii din grupuri pe baza ID-ului departamentului. Urmați procedura de mai jos pentru a configura funcția Gestionare ID-uri departamente și a configura aparatul astfel încât să numere paginile utilizate pentru imprimare și scanare.
Asigurați-vă că au fost setate ID-urile de departamente pentru utilizatorii înregistrați în aparat. Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local
Funcția Gestionare ID-uri departamente este valabilă numai pentru utilizatorii înregistrați pe dispozitivul local.
Dacă vă conectați ca utilizator cu privilegii de administrator, un ID și un PIN de manager de sistem sunt alocate automat și gestionate ca ID de departament.
Pentru informații despre numărul de ID-uri de departamente pe care le puteți înregistra, consultați Funcții de administrare.
1
Apăsați  (Setări/Înregistr.).
2
Apăsați <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare ID Departamente>.
3
Apăsați <Pornit>.
Gestionare ID Departamente s-a activat.
Pentru a dezactiva funcția Gestionare ID-uri departamente, apăsați <Oprit>.
Înregistrarea ID-urilor și a PIN-urilor de departamente
4
Apăsați <OK>.
Pentru a verifica numerele de pagini
Dacă doriți să verificați numărul total de pagini utilizate de fiecare ID de departament pentru copieri, imprimări și scanări, apăsați <Totaluri pagini> pe ecranul afișat la etapa 3. Numărul de pagini nu include paginile goale sau imprimările de probă utilizate pentru verificarea unor elemente precum reglarea gradației.
Pentru modele cu funcție de fax, puteți să verificați, de asemenea, numărul total de pagini de fax trimise.
Conectarea utilizând un ID de departament și un PIN
Prin înregistrarea unui utilizator cu același nume ca al unui ID de departament, operațiile de conectare pot fi efectuate utilizându-se un ID de departament înregistrat și un PIN. Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local
Ecranul de conectare se poate afișa fie când se începe o operație, fie după ce se selectează o funcție. Specificarea momentului în care să se afișeze ecranul de conectare
Schimbarea serviciului de conectare
Aparatul utilizează „User Authentication” (gestionare autentificare personală) ca serviciu de conectare. Totuși, puteți să înlocuiți serviciul de conectare cu „DepartmentID Authentication” utilizând SMS. Modificarea serviciilor de conectare
A13W-0AH