<Setări securitate>

Specificați setările pentru îmbunătățirea securității aparatului.

<Setări Autentificare/Parolă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Setări securitate>
Specificați setările pentru îmbunătățirea securității efective a parolei și a funcției de autentificare.

<Setări criptare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Setări securitate>
Specificați setările pentru îmbunătățirea securității efective de criptare.

<Setări Verificare Sistem>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Setări securitate>
Specificați dacă veți folosi funcțiile de verificare și de protecție ale sistemului.
<Verificare Sistem la Pornire>: Verifică integritatea aplicațiilor de firmware și AddOn din aparat la pornirea acestuia.
<McAfee Embedded Control>: Îmbunătățește fiabilitatea sistemului în timpul funcționării aparatului folosind McAfee Embedded Control pentru a preveni modificarea sau execuția neautorizată a programelor. Această este disponibilă doar când <Verificare Sistem la Pornire> este <Pornit>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări Verificare Sistem>
<Verificare Sistem la Pornire>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Cu <Verificare Sistem la Pornire>, aparatul este repornit la modificarea setării din <Oprit>  <Pornit> sau când apăsați pe <OK> fără a modifica setarea de la <Pornit>. Pentru a menține setarea <Pornit> fără a reporni aparatul, apăsați <Nu> în ecranul de confirmare, apoi apăsați <Anulare> în ecranul <Setări Verificare Sistem>.
Când opțiunea <Verificare Sistem la Pornire> este setată la <Pornit>
Pornirea durează mai mult decât atunci când este setat la <Oprit>, deoarece este efectuată verificarea sistemului.
Următoarele evenimente și rezultate sunt înregistrate în jurnalul de gestionare a dispozitivului. Gestionarea jurnalelor
Eveniment
Verificare firmware, verificarea aplicației AddOn
Rezultat
Reușită, Nereușită
Dacă apare un cod de eroare la pornirea aparatului, contactați distribuitorul sau reprezentantul de service.
Când opțiunea <McAfee Embedded Control> este setată la <Pornit>
Repornirea aparatului durează câteva minute după prima specificare a acestei setări.
<Verif. sistem ver.> apare în ecranul <Acasă>, iar dvs. puteți consulta jurnalul de monitorizare pentru a vedea dacă a avut loc o operațiune neautorizată.

<Setări de securitate recomandate pt mediul de utilizare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Setări securitate>
Acum puteți specifica toate setările de securitate recomandate pentru mediul dvs. de utilizare prin simpla selectare a tipului de mediu al aparatului. Consultați „Navigator setări de sistem” pentru tipurile de mediu disponibile. Navigator setări de sistem
Dacă oricare dintre setările de politică de securitate ale aparatului a fost specificată, opțiunea <Setări de securitate recomandate pt mediul de utilizare> nu poate fi utilizată.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări de securitate recomandate pt mediul de utilizare>
<1. Intranet şi Conexiune Internet>
<2. Conexiune directă Internet>
<3. Conexiune Internet interzisă>
<4. Reţea privată (Acasă)>
<5. Reţea publică>
<6. Mediu informaţii extrem de confidenţiale>
<Ştergere>
Da
Da
Da
Nu
Settings/Registration Basic Information
Dacă treceți aparatul la setările de securitate recomandate pentru fiecare tip, funcțiile pe care doriți să le utilizați pot deveni indisponibile sau pot apărea alte probleme. În acest caz, puteți anula modificările și restabili setările de securitate anterioare.
Dacă ați modificat manual setările care au fost modificate cu <Setări de securitate recomandate pt mediul de utilizare>, modificările nu se păstrează. Aparatul revine la starea anterioară executării operației <Setări de securitate recomandate pt mediul de utilizare>.
A13W-0K9