<Generare fişier>

Specificați setările de generare a fișierelor comune tuturor funcțiilor.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.
Element marcat cu un asterisc (*)
Apare numai dacă opțiunea este instalată.

<Nivel calitate imagine pt compact>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Când utilizați <Scanare şi Transmitere> sau <Scanare şi Stocare>, puteți seta nivelul de calitate al imaginii în formatul de fișier când este selectată opțiunea PDF(Compact) sau XPS(Compact).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Nivel calitate imagine pt compact>
<Nivel imagine în mod Text/Foto sau mod Foto>: <Prioritate volum date>, <Normal>, <Prioritate calitate>
<Nivel imagine în mod Text>: <Prioritate volum date>, <Normal>, <Prioritate calitate>
Da
Da
Da
B
Settings/Registration Basic Information
Această setare este dezactivată când se trimite un fax sau un I-fax.
Dacă scanați un original cu mai multe culori când opțiunea <Text> este selectată pentru tipul de original, dimensiunea datelor și calitatea imaginii vor varia în urma comprimării, în funcție de nivelul de imagine selectat. Oricum, dacă originalul este monocrom sau are puține culori, nu va conta nivelul de imagine selectat.

<Setări OCR (Posib. căutare text)>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Dacă selectați <OCR (Posib.căutare text)> pentru <PDF>, <XPS>, sau <OOXML> ca format de fișier, puteți seta setarea Smart Scan (Scanare inteligentă) și puteți seta numărul de caractere utilizate pentru Auto (OCR) în Nume fișier. Scanarea inteligentă (Smart Scan) este un mod care determină direcția textului și rotește datele, astfel încât documentul va fi în orientarea corectă atunci când îl vizualizați pe un computer. Auto (OCR) în Nume fișier este un mod care utilizează automat primul text scanat de OCR în document ca nume de fișier. Auto (OCR) în Nume fișier se specifică în <Nume fişier> din <Opţiuni> pe ecranul Scanare și Transmitere. Setarea unui fișier
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări OCR (Posib. căutare text)>
<Scanare inteligentă>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nr. maxim de carac. pt. Nume fişier>: De la 1 la 24
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Nu puteți utiliza modul Auto (OCR) în Nume fișier și modul PDF criptat în același timp atunci când trimiteți un fișier.

<Setări Identificare & Ajustare> *

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteți modifica rata de recunoaștere a desenelor cu linii ale originalului atunci când creați un fișier cu grafică generală.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări Identificare & Ajustare>
<Grafică contur>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivel Identificare Grafică>: <Normal>, <Moderat>, <Mare>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivel imagine de fundal>: <Prioritate volum date>, <Normal>, <Prioritate calitate>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Dacă măriți valoarea în <Nivel Identificare Grafică>, se mărește și dimensiunea datelor. Se recomandă să utilizați mai întâi <Normal> și dacă nu se obțin rezultate dezirabile, să încercați mărirea nivelului de identificare la <Moderat> sau <Mare>.
Această setare este dezactivată când se trimite un fax sau un I-fax.

<Setări OOXML>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteți specifica nivelul imaginii de fundal, nivelul de recunoaștere a imaginii color și recunoașterea lățimii liniei imaginii color atunci când creați fișiere cu format de fișier Office Open XML.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări OOXML>
<Nivel imagine de fundal>: <Prioritate calitate>, <Standard>, <Prioritate volum date>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivel identificare imagine color>: <Mare>, <Standard>, <Nu recunoaşte>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Recunoaştere lăţime linie imagine color>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare este dezactivată când se trimite un fax sau un I-fax.
Setările imaginii color sunt valide doar cu PowerPoint.

<Includeţi imaginile de fundal în Fişierul Word>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Când generați fișiere Word din originale scanate, puteți șterge imaginea detectată ca fundal în fișierele Word. Devine mai ușor să editați fișierele Word, deoarece imaginile inutile sunt șterse.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Includeţi imaginile de fundal în Fişierul Word>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Specificare versiune PDF minimă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteți specifica versiunea minimă de atribuit atunci când generați fișiere PDF.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Specificare versiune PDF minimă>
<Nu specificaţi>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Conform funcțiilor setate pentru fișierele PDF, versiunea atribuită poate fi mai mare decât cea specificată cu această setare.

<Formatare PDF în PDF/A>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Puteți să creați fișiere PDF compatibile cu PDF/A-1b. Acest lucru este potrivit pentru stocarea pe termen lung, deoarece garantează că nu se schimbă calitatea vizuală a PDF-ului în funcție de aparatul sau software-ul de vizualizare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Formatare PDF în PDF/A>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare este legată de următoarele setări implicite:
<Format fişier> din <Scanare şi Transmitere>
<Format fişier> din <Scanare şi Stocare>
<Format fişier> din <Setări redirecţionare>
Această setare este dezactivată când se trimite un fax sau un I-fax.
Următoarele funcții PDF nu pot fi setate dacă opțiunea <Formatare PDF în PDF/A> este setată la <Pornit>.
Criptare
Semnătură vizibilă

<256-biţi Setări AES pentru PDF criptat>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Când generați un fișier PDF criptat, puteți selecta <Acrobat 3.0 sau ulterior/40-bit RC4>, <Acrobat 6.0 sau ulterior/128-bit RC4>, <Acrobat 7.0 sau ulterior/128-bit AES>, sau <Acrobat 10.0 sau echivlnt/256-bit AES> ca nivel de criptare PDF. Dacă doriți să utilizați <Acrobat 9.0 sau echivalent/256-bit AES> în loc de <Acrobat 10.0 sau echivlnt/256-bit AES> ca nivel de criptare, utilizați această setare pentru a modifica selecțiile pe care le puteți face.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<256-biţi Setări AES pentru PDF criptat>
<Acrobat 9.0 sau echivalent>, <Acrobat 10.0 sau echivalent>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare este dezactivată când se trimite un fax sau un I-fax.

<Rotire imagine scanată la Generare PDF>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Comun>  <Generare fişier>
Operațiile următoare sunt efectuate când se scanează și se generează un fișier PDF.
<Pornit>: Datele de generat sunt rotite.
<Oprit>: Datele de generat nu sunt rotite, dar informațiile pentru rotirea imaginii sunt adăugate la antetul PDF-ului pentru a permite rotirea acestuia într-un program de vizualizare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Rotire imagine scanată la Generare PDF>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Setați orientarea verticală a originalului în <Orientare conţinut orig.>.
Dacă este setată opțiunea <Pornit>, generarea fișierului durează ceva mai mult decât în cazul opțiunii <Oprit>.
Fișierele PDF generate când este setată opțiunea <Oprit> se pot afișa fără rotirea corectă, în funcție de programul de vizualizare.
Chiar dacă este setată opțiunea <Pornit>, fișierele PDF generate pot fi aceleași cu cele generate când este setată opțiunea <Oprit>, acest lucru depinzând de tipul de fișier PDF și de condițiile din timpul scanării.
A13W-0HE