<Imprimantă>

Specificați setările pentru funcțiile imprimantei.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Raport Rezultat>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteți imprima rapoarte pentru setările aparatului.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Raport Rezultat>
-
-
-
-
-

<Setări imprimantă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Specificați setările imprimantei.
Pentru mai multe informații, consultați Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări personalizate>
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
<PCL>
-
-
-
-
-
<PS>
-
-
-
-
-
<Procesare imagini>
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
<Utilitar>
-
-
-
-
-

<Restricţionare lucrări imprimantă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Dacă această setare este setată la <Pornit>, puteți restricționa lucrări de la driverul de imprimantă.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Restricţionare lucrări imprimantă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings for Printer Settings
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Selectaţi lucrări de autorizat>: <Lucrări rezervate>
Da
Nu
Da
C
Settings for Printer Settings

<Selecţie PDL (Plug and Play)>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Selectați limbajul de descriere a paginii (PDL) implicit.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Selecţie PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <Fax>
Da
Nu
Da
C
Settings for Printer Settings

<Priorit. Setări driver imprim. pt. lucrări cu tava univ.>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteți să acordați prioritate setărilor din driverul de imprimantă față de setările pentru hârtie din aparat atunci când imprimați o lucrare cu tava universală specificată ca sursă de hârtie.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Priorit. Setări driver imprim. pt. lucrări cu tava univ.>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Prioritizare doar pt tipul de hârtie>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când sunt îndeplinite următoarele condiții, puteți să apăsați <Modif. Temp. Hrt.în Tava univ.> pe ecranul de selectare a hârtiei de la <Copiere> și <Acces.fişiere stocate> pentru a modifica dimensiunea/tipul hârtiei de încărcat din tava universală:
Dacă hârtia este încărcată în tava universală
Dacă această setare este setată la <Pornit>
Dacă opțiunea <Setări implicite tava universală> este setată la <Foloseşte Presetat>
Dacă dimensiunea hârtiei specificată în driverul de imprimantă diferă foarte mult de dimensiunea hârtiei setată în tava universală, se afișează un mesaj de eroare.

<PS Setări Parolă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteți specifica parola care restricționează utilizarea comenzilor de control pregătite de către imprimanta PS.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<PS Setări Parolă>
<Parolă ParamSistem>, <Parolă PornireLucrare>
Nu
Nu
Da
C
Settings for Printer Settings
<Parolă ParamSistem> este o parolă care permite modificarea parametrilor de sistem, iar <Parolă PornireLucrare> este o parolă care permite folosirea operatorilor startjob și exitserver. Pentru mai multe informații, consultați specificațiile limbajului PostScript.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Imprimantă>
Puteți seta sursa de hârtie utilizată pentru comanda PCL5 PaperSource.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Mod alimentare hârtie la utilizare emulaţie PCL>
<Mod 0>, <Mod 1>, <Mod 2>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Pentru detalii despre fiecare setare, consultați Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configurarea aparatului (imprimantă PS/PCL/UFR II)).
A13W-0HJ