<Setări Comune>

Specificați setările comune funcției de transmitere.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Înregistrare Setări Favorite>/<Editare Setări Favorite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți înregistra setările utilizate frecvent într-un buton al aparatului pentru a fi utilizate ulterior la scanare. De asemenea, puteți să asociați un nume unui buton și să introduceți un comentariu. De asemenea, puteți să ștergeți sau să redenumiți setările înregistrate. Înregistrarea unei combinații de funcții utilizate frecvent
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare Setări Favorite>
Confirmare setări
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Selectare locație: <M1> – <M18>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Arătaţi comentariile>:
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information
<Nume>, <Comentariu>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
<Editare Setări Favorite>
Selectați butonul: <M1> – <M18>
Da
Da
Nu
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Arătaţi comentariile>:
<Pornit>, <Oprit>
<Şterge>, <Verificare conţinut>, <Redenumire>

<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți să selectați dacă se afișează un ecran de confirmare când se preiau „Setări Favorite”.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Afişaţi confirmare pentru setări art. favorite>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Ecran predefinit>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți să specificați ecranul de afișat când se apasă pe <Scanare şi Transmitere> sau pe  (Resetare).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Ecran predefinit>
<Standard>, <Rapid>, <Setări Favorite>, <Agenda>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Restricţ. Fol. Agendă>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți selecta dacă doriți să ascundeți agenda și butoanele rapide de pe ecranul Caracteristici de bază pentru scanare etc., precum și dacă doriți să restricționați utilizarea agendei.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Restricţ. Fol. Agendă>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Modificare setări implicite>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți să modificați setările înregistrate ca implicite pentru funcția <Scanare şi Transmitere>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Modificare setări implicite>
<Înregistrare>, <Iniţializare>
Da
Da
Nu
C
Setări Favorite

<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți să înregistrați moduri în tastele de comenzi rapide afișate pe ecranul <Scanare şi Transmitere>. Această caracteristică este utilă când doriți să înregistrați funcții frecvent utilizate.Personalizarea ecranului Caracteristici de bază
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare comenzi rapide opţiuni>
<Scurtătură 1>:
<Original 2-feţe>, Fiecare mod, <Neatribuit>
Da
Da
Nu
C
Setări Favorite
<Scurtătură 2>:
<Orientare conţinut orig.>, Fiecare mod, <Neatribuit>

<Raport rezultat TX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Un Raport TX este un raport care permite verificarea corectitudinii transmiterii documentelor la destinațiile dorite. Aparatul poate fi setat să imprime automat acest raport după ce documentele sunt trimise sau numai când apare o eroare de transmisie. De asemenea, puteți specifica setarea pentru a imprima prima parte a documentului ca parte a raportului pentru a vă reaminti conținutul documentului. TX Raport rezultat
Opțiunea <Perm. tipărirea din Opţiuni> poate fi setată dacă opțiunea <Doar pentru erori> sau <Oprit> este selectată. Dacă setați <Perm. tipărirea din Opţiuni> la <Pornit>, puteți seta dacă doriți să imprimați câte un raport TX din <Opţiuni> pentru fiecare lucrare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Raport rezultat TX>
<Doar pentru erori>, <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Doar pentru erori>:
<Perm. tipărirea din Opţiuni>: <Pornit>, <Oprit>
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>  
Când este selectată opțiunea <Oprit>:
<Perm. tipărirea din Opţiuni>: <Pornit>, <Oprit>
<Raport cu imagine TX>: <Pornit>, <Oprit>
Când trimiteți un document color, opțiunea <Raport cu imagine TX> nu poate fi utilizată pentru a atașa o imagine convertită în alb-negru.
Această setare se leagă cu setarea <Raport rezultat TX> din <Opţiuni> pentru fiecare funcție.

<Raport de gestionare comunicare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți imprima sau trimite jurnale de expediere/primire a documentelor ca raport. Aparatul poate fi setat să imprime sau să trimită acest raport când se atinge un număr specificat de comunicații (de la 100 la 1.000) sau la un timp specificat. De asemenea, rapoartele de trimitere/primire pot fi imprimate sau trimise separat. Raport de gestionare comunicare
Când raportul este trimis ca date, este trimis în format de fișier CSV.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Raport de gestionare comunicare>
<Impr./Trimite pt. fiecare nr. de trans. spec.>: <Tipărire>, <Transmitere>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Număr de transmisii: De la 100 la 1000
<Impr./Trim. la momentul specificat>: <Tipărire>, <Transmitere>, <Oprit>
Specificați ora imprimării: 00:00 până la 23:59
<Imprimă separat lucr. Trimise/Recepţionate>: Pornit, Oprit
<Destinaţia>

<ID terminal TX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți selecta dacă doriți să adăugați informațiile expeditorului în partea de sus a unui document trimis atunci când trimiteți un fax/I-fax. Se imprimă informații precum numărul de fax, numele și adresa I-fax a aparatului, permițând destinatarului să verifice cine a trimis documentul.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<ID terminal TX>
<Tipărire>, <Nu tipări>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Poziţie imprimare>: <În interior zonă imag.>, <În exterior zonă imag.>
<Afişare nume aparat destinaţie>: <Pornit>, <Oprit>
<Marcare Nr. ca>: <Fax>, <TEL>
Informațiile înregistrate în <Înregistrare număr telefon aparat> și <Înregistrare nume aparat> sunt imprimate ca informații ale expeditorului. Setări pentru linia de fax
Când se imprimă numele expeditorului în loc de numele unității, înregistrați numele în <Înregistrare nume expeditor (TTI)> și specificați-l din <Nume expeditor (TTI)>. Trimiterea faxurilor
Modele cu funcție de fax opțională
Aceste setări ale aparatului server se utilizează când se trimit faxuri la distanță.

<Ştergere lucrări TX eşuate>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți selecta dacă doriți să ștergeți automat un document din memorie atunci când survine eroarea de trimitere/salvare. Selectând <Oprit> aveți posibilitatea să retrimiteți/resalvați documentele la care trimiterea/salvarea a eșuat.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Ştergere lucrări TX eşuate>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Dacă acest mod este setat la <Oprit>, starea oricărei lucrări cu o eroare de redirecționare va fi salvată în <Statut lucrare> pe ecranul <Monitor Statut>.

<Număr reîncercări>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți seta numărul de încercări ale aparatului de a retrimite automat date atunci când datele nu pot fi trimise, deoarece destinatarul este ocupat să trimită sau să primească sau când apare o eroare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Număr reîncercări>
De la 0 la 3 la 5 ori
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare este dezactivată pentru transmiterea faxurilor.

<Raport compresie date>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți seta raportul de compresie pentru datele scanate color/scală de gri.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Raport compresie date>
<Raport mare>, <Normal>, <Raport mic>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Dacă doriți să selectați compact sau identificare & ajustare pentru formatul de fișier PDF sau să selectați compact pentru formatul de fișier XPS, vă recomandăm să setați <Raport compresie date> la <Normal> sau <Raport mic>. Dacă setați la <Raport mare>, imaginile pot fi emise la calitate scăzută chiar dacă selectați <Prioritate calitate> în <Generare fişier> <Nivel calitate imagine pt compact>.
Această setare este dezactivată pentru transmiterea faxurilor.

<Valoare Gamma TX YCbCr>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Dacă transmiteți un document sub formă color sau scală de gri, puteți specifica valoarea gamma utilizată la convertirea datelor de imagine RGB scanate în YCbCr. Puteți reproduce imaginea cu calitatea optimă a imaginii la destinatar, setând o valoare gamma corespunzătoare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Valoare Gamma TX YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare este dezactivată pentru următoarele formate de fișier:
PDF; Compact
XPS; Compact
PDF; Ident. & Ajust
Această setare este dezactivată pentru transmiterea faxurilor.

<Fol.trans.în blocuri divizate pt.TX cu WebDAV>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți împărți datele pe blocuri când transmiteți cu WebDAV. Codificarea pe blocuri este o funcție pentru transmiterea unui fișier de dimensiune necunoscută prin împărțirea lui în blocuri de lungime cunoscută. Acest lucru permite reducere timpului de transmitere fiindcă trebuie calculată dimensiunea fișierului înainte de a-l transmite.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Fol.trans.în blocuri divizate pt.TX cu WebDAV>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
S-ar putea să nu puteți transmite fișiere cu codificare pe blocuri, în funcție de anumite condiții pentru serverul WebDAV și serverul proxy.

<Confirmare certificat TLS pentru TX WebDAV>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți verifica dacă certificatul de server TLS este valid atunci când trimiteți cu WebDAV. Puteți să verificați valabilitatea certificatului și fiabilitatea lanțului de certificare, precum și să confirmați numele comun (Common Name - CN).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Confirmare certificat TLS pentru TX WebDAV>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Adăugaţi art. de verificat>: <CN>: Pornit, Oprit
Dacă nu verificați certificatul, comunicația TLS este efectuată chiar și cu un certificat nevalabil.
Dacă există o problemă cu certificatul, trimiterea WebDAV va eșua.

<Confirmare certificat TLS pentru TX FTPS>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți să verificați dacă certificatul de server TLS este valabil atunci când trimiteți cu FTPS. Puteți să verificați valabilitatea certificatului și fiabilitatea lanțului de certificare, precum și să confirmați numele comun (Common Name - CN).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Confirmare certificat TLS pentru TX FTPS>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Adăugaţi art. de verificat>: <CN>: Pornit, Oprit

<Limitare destinaţii noi>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Atunci când trimiteți faxuri și date scanate, destinațiile disponibile pot fi limitate la următoarele trei moduri, pentru a vă asigura că utilizatorii nu pot specifica destinația introducând text.
Destinații înregistrate în agendă și butoane rapide
Destinații setate în <Setări Favorite> și <Transmite către mine>
Destinații care pot fi căutate cu un server LDAP
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Limitare destinaţii noi>
<Fax>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Pornit>, <Oprit>
<I-Fax>: <Pornit>, <Oprit>
<Fişier>: <Pornit>, <Oprit>

<Adăug. totdeauna semnăt. disp. la transmit.>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți selecta dacă doriți adăugarea întotdeauna a semnăturii unui dispozitiv pe documentele PDF/XPS transmise.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Adăug. totdeauna semnăt. disp. la transmit.>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Restricţionare formate fişiere>: <Pornit>, <Oprit>
Dacă setați <Restricţionare formate fişiere> la <Pornit>, alte fișiere în afară de fișierele PDF/XPS nu pot fi trimise.

<Limitare E-Mail la transmitere către mine>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți limita destinația care poate fi specificată la trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a utilizatorului conectat. Această setare vă permite să preveniți scurgerile de informații din cauza transmiterii către o destinație greșită.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Limitare E-Mail la transmitere către mine>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare se aplică utilizatorilor cu rol de GeneralUser.

<Restricţionare TX fişier în folderul personal>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți limita destinația care poate fi specificată la salvarea pe un server de fișiere în folderul dedicat al utilizatorului conectat. Această setare vă permite să preveniți scurgerile de informații din cauza transmiterii către o destinație greșită.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Restricţionare TX fişier în folderul personal>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Această setare se aplică utilizatorilor cu rol de GeneralUser.

<Metodă specificare folder personal>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Un folder personal este un folder individual care poate fi utilizat de utilizatorul conectat cu gestionarea autentificărilor personale. Folderele partajate și serverele de fișiere pot fi specificate și utilizate ca folder personal. Configurarea folderelor personale
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Metodă specificare folder personal>
<Folder de bază>, <Înregistrare pentru fiecare utilizator>, <Utilizare server de conectare>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Folder de bază>:
<Setare>: <Protocol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Nume gazdă>, <Rută folder>
<Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>: Pornit,Oprit
Când este selectată opțiunea <Utilizare server de conectare>:
<Fol. info autentif. pt. fiecare utiliz.>: Pornit,Oprit
Un folder personal este un folder partajat de următoarele ecrane.
<Scanare şi Transmitere>
<Reţea> din <Scanare şi Stocare>
<Reţea> din <Accesare fişiere stocate>

<Restricţionare retransmitere din jurnal>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți selecta dacă doriți să împiedicați utilizatorii să reapeleze jurnalele pentru setările de destinații și scanare specificate în trecut. Selectarea <Pornit> ascunde butoanele <Setări anterioare> din ecranul Caracteristici de bază pentru fax și din ecranul Caracteristici de bază pentru scanare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Restricţionare retransmitere din jurnal>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Arhivare Document TX>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți salva o copie a unui fax trimis într-o destinație pre-specificată (e-mail sau server de fișiere etc.). Salvarea unei copii a unui document trimis
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Arhivare Document TX>
<Fol. arhivare document TX>: <Pornit>, <Oprit>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Loc. stoc. copie sig.>: Selectați Adrese, Detalii de adresă, Înregistrați adrese
<Nume folder>: <Informaţii Expeditor>, <Data>, <Oprit (Nu crea)>
<Format fişier>: <TIFF>, <PDF>

<Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Puteți selecta dacă doriți să afișați un ecran care vă solicită să verificați starea comunicării după trimiterea/salvarea documentelor utilizând <Fax> sau <Scanare şi Transmitere> (Ecranul <Acasă>).
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Afişare Notificare când lucrarea este acceptată>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Nu
C
Settings/Registration Basic Information

<Lucrare Anulată când apăsaţi Stop>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Selectați lucrarea de trimitere pentru a anula atunci când este apăsată tasta Stop, în timp ce o lucrare de trimitere a funcției Fax sau a funcției Scanare și Trimitere este procesată. Puteți selecta fie <Ultima lucrare recepţionată>, fie <Se trimite Lucrarea>.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Lucrare Anulată când apăsaţi Stop>
<Ultima lucrare recepţionată>, <Se trimite Lucrarea>
Da
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Dacă ați selectat <Se trimite Lucrarea> iar aparatul are mai multe linii de fax care sunt utilizate în prezent pentru trimitere, ultima dintre aceste lucrări este anulată.

<Afiş. avertisment pt. set. dest. rechem. din cronologie>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări funcţie>  <Transmitere>  <Setări Comune>
Selectați dacă se va afișa un avertisment la adăugarea unei destinații la o lucrare de trimitere rechemată din cronologie.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Afiş. avertisment pt. set. dest. rechem. din cronologie>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A13W-0J3