<Setări IPv4>

Specificați setările care permit utilizarea aparatului într-un mediu IPv4.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Folosiţi IPv4>

 (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Setați dacă se va utiliza IPv4. Setarea unei adrese IPv4
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Folosiţi IPv4>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Setări adresa IP>

 (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Specificați adresa IPv4. Setarea unei adrese IPv4
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări adresa IP>
<Adresa IP>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Da
A
Settings/Registration Basic Information
<Mască subreţea>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa gateway>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: Pornit, Oprit
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<IP auto>: Pornit, Oprit
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Setări opţiune DHCP>

 (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Specificați setările opționale pentru DHCP. Utilizarea unui server DHCP
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări opţiune DHCP>
<Obţineţi numele gazdei>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Actualiz. dinamică DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare Adresă Server DNS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Obţinere nume domeniu>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server WINS>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server SMTP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Solicitare adresă Server POP>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Această setare poate fi specificată numai de la IU la distanță.

<Comandă PING>

 (Setări/Înregistr.) <Preferinţe> <Reţea> <Setări TCP/IP> <Setări IPv4>
Testați dacă adresa IPv4 este setată corect. Efectuarea unui test de conexiune pentru o adresă IPv4
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Comandă PING>
<Adresa IPv4>: <0.0.0.0>
Nu
Da
Nu
Nu
-
A13W-0F8