<Gestionare Autentificare>

Specificați setările pentru gestionarea utilizatorilor aparatului folosind funcția de autentificare.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Schimbă parola>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Utilizatorii înregistrați în aparat își pot schimba propria parolă de conectare.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Schimbă parola>
(32 caractere maximum)
Da
Da
Da
C
Authentication User Management
Acest element apare numai când se folosește autentificarea utilizatorilor și un utilizator s-a conectat cu alte privilegii decât cele de administrator.
Dacă utilizatorul s-a conectat cu privilegii de administrator, acest element modifică parola din <Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>.

<Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați pentru a înregistra utilizatorii în aparat și specificați informațiile utilizatorului, cum ar fi parola și nivelul privilegiilor. Înregistrarea informațiilor utilizatorului în dispozitivul local
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Înregistrare/Editare Autentificare utilizator>
<Înregistrare>, <Detalii/Editare>, <Şterge>
Nu
Nu
Da
C
Authentication User Management

<Fol. Autentificare utilizator>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați dacă doriți să activați funcția de gestionare a autentificării personale. Puteți selecta, de asemenea, ce metode de conectare să utilizați pentru autentificarea utilizatorului. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor și a dispozitivelor de autentificare
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Fol. Autentificare utilizator>
<Pornit>, <Oprit>
Când este selectată opțiunea <Pornit>:
<Autentificare cu tastatura>: <Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Autentificare cu tastatura>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Specificați setările de autentificare de la tastatură.

<Setări afişaj ecran Autentificare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Specificați când să afișați ecranul de conectare, selectând fie „când începeți să utilizați aparatul”, fie „după ce este apăsat un buton cu funcție”. Dacă este selectată opțiunea „după ce este apăsat un buton cu funcție”, puteți să specificați funcțiile care necesită conectarea utilizatorului. Specificarea momentului în care să se afișeze ecranul de conectare
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Setări afişaj ecran Autentificare>
<Afiş. când înc. operarea disp.>, <Afişaj când Func. selectat>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Când este selectată opțiunea <Afişaj când Func. selectat>:
<Solicitare autentificare pentru>: <Funcţii>, <Copiere/Imprimare color> (<Niciunul (Nu este necesară autentificarea)>, <Policrom>, <Policrom/Două culori>, <Policrom/Două culori/O culoare>)
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Necesită Autentificare în Setări/Înregistrare pentru>*1: <Toate elementele>, <Doar elemente pt. Administr.>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indică elemente care apar numai dacă ACCESS MANAGEMENT SYSTEM este activat.
Dacă schimbați această setare, <Restricţionare Acces la Lucrările altor Utilizatori> se poate seta la <Pornit>. Pentru mai multe informații, consultați Specificarea momentului în care să se afișeze ecranul de conectare.

<Funcţii pentru Restricţionare>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați dacă doriți să restricționați utilizarea unor funcții particulare atunci când este activată gestionarea autentificării personale. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor și a dispozitivelor de autentificare
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Funcţii pentru Restricţionare>
<Imprimare din drivere fără AMS Printer Driver Add-in>: <Restricţionare>, <Nu Restricţionaţi>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Scanare la distanţă>: <Restricţionare>, <Nu Restricţionaţi>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Restricţ. lucrări de la disp. de la dist. fără utiliz. aut.>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați dacă doriți să aplicați gestionarea autentificării personale la imprimare, fax și scanare la distanță prin computer. Utilizarea autentificării personale pentru a gestiona operațiile de imprimare, fax și scanare de la distanță de la computer
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Restricţ. lucrări de la disp. de la dist. fără utiliz. aut.>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Rolul implicit când Înregistraţi un utilizator>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați rolul de aplicat utilizatorilor în situații ca atunci când nu este setat niciun privilegiu. Configurarea metodelor de conectare a utilizatorilor și a dispozitivelor de autentificare
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Rolul implicit când Înregistraţi un utilizator>
<Administrator>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*1, <LimitedUser>*1
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Indică elemente care apar numai dacă ACCESS MANAGEMENT SYSTEM este activat.

<Potrivire exactă nume utilizator>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați dacă numele de utilizatori sunt sensibile la litere mari și mici.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Potrivire exactă nume utilizator>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Se recomandă ca această setare să se efectueze împreună cu <Setări funcţie> <Tipărire> <Potrivire exactă nume utilizator>.

<Autorizează folosirea @ în Nume util>

 (Setări/Înregistr.)  <Setări administrare>  <Administrare utilizator>  <Gestionare Autentificare>
Selectați dacă se permite să se utilizeze „@” în numele de utilizatori.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Autorizează folosirea @ în Nume util>
<Pornit>, <Oprit>
Nu
Nu
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A13W-0K1