Crearea unei comenzi rapide pentru o funcție utilizată frecvent

Puteți crea un buton de comandă rapidă pentru funcțiile din ecranul <Acasă>. Utilizați acest buton pentru a accesa o altă funcție fără a reveni la ecranul <Acasă>. Pentru a crea o comandă rapidă, conectați-vă cu privilegii de administrator. Conectarea la aparat
Comenzi rapide care pot fi înregistrate: 4
În setările inițiale, <Setări volum> este înregistrată la Comanda rapidă 3 și <Ajutor> este înregistrată la Comanda rapidă 4.
1
Apăsați . Ecranul <Acasă>
2
Apăsați <Setări buton scurtătură>.
3
Selectați un număr pentru comanda rapidă care va fi creată.
4
Selectați funcția pentru care doriți să creați o comandă rapidă.
Selectați funcția din listă. Puteți verifica poziția comenzii rapide selectate și funcția asociată acesteia în ecranul de previzualizare din partea stângă a listei.
Dacă nu utilizați comenzi rapide, selectați <Neatribuit> din listă.
5
Apăsați <OK>.
A13W-047