Înregistrarea unei destinații într-un buton rapid

Este comod să înregistrați o destinație utilizată frecvent într-un buton rapid. Acest lucru vă permite să specificați rapid o destinație cu o simplă apăsare de buton. În afară de înregistrarea unui număr de fax sau a unei adrese de e-mail într-un buton rapid, puteți înregistra și locația unui folder de pe un server de fișiere (adresa IP și calea) care va fi utilizat pentru stocarea datelor scanate.
1
Apăsați <Setări Dest./Redirecţ.>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsați <Înregistrare butoane rapide>.
3
Selectați numărul cu o singură apăsare în care se va înregistra destinația și apăsați <Înregistrare/Editare>.
Se va asocia câte un număr din trei cifre (de la 001 la 200) la fiecare buton rapid. Puteți specifica un buton rapid și apăsând  și introducând numărul din trei cifre folosind tastele numerice.
4
Selectați tipul de destinație de înregistrat.
Selectați <Fax>, <E-mail>, <I-Fax> sau <Fişier> ca tip de destinație de înregistrat. Înregistrarea destinațiilor în Agendă
5
Apăsați <Nume> , introduceți numele destinației, apoi apăsați <OK>.
6
Apăsați <Nume buton rapid>  introduceți numele de afișat al butonului rapid și apăsați <OK>  <Următorul>.
7
Configurați setările conform tipului de destinație selectat în etapa 4.
Pentru mai multe informații despre setări, consultați pasul 7 din Înregistrarea destinațiilor în Agendă.
8
Apăsați <OK>  <Închide>.
Destinațiile înregistrate în butoanele rapide pot fi combinate într-un grup și înregistrate ca o singură destinație. Pentru detalii, consultați Înregistrarea unui grup într-un buton rapid.
Pentru modificarea sau ștergerea informațiilor despre destinațiile înregistrate în butoanele rapide, consultați Editarea destinațiilor înregistrate în butoanele rapide.
Destinațiile stocate în butoanele rapide apar și în Agenda locală.
Dacă serverul LDAP a fost deja înregistrat în aparat (Înregistrarea serverului LDAP), puteți căuta destinații pe care le puteți înregistra în butoane rapide. Apăsați <Setări Dest./Redirecţ.>  <Înregistrare butoane rapide>  selectați butonul rapid pe care doriți să îl înregistrați  apăsați <Înregistrare/Editare>  <Server LDAP> și căutați destinații folosind <Căut. după condiţii>. După confirmarea setărilor destinației, apăsați <Nume buton rapid>  introduceți numele de afișat al butonului rapid  apăsați <OK>.
Când numele de utilizator și parola sunt corecte, dar rezultatul căutării este gol, verificați setarea de timp atât la serverul LDAP, cât și la aparat. Dacă setarea de timp dintre serverul LDAP și aparat diferă cu cinci minute sau mai mult, nu se poate efectua o căutare.
Spre deosebire de Agendă, nu se pot selecta mai multe destinații deodată pentru înregistrare.
Informațiile care pot fi obținute prin intermediul serverului LDAP constau numai în nume și numere/adrese de fax. Înregistrați alte informații de la <Detalii/Editare>, după cum este necesar.
Înregistrarea unei adrese din istoricul trimiterilor
Puteți înregistra o destinație într-un buton rapid din jurnalele de lucrări trimise, din ecranul <Monitor Statut>. Această facilitate economisește munca de introducere manuală a unui număr de fax și a altor informații despre destinație și contribuie la prevenirea transmisiei greșite din cauza utilizării informațiilor despre destinație înregistrate incorect. Când specificați o adresă din jurnalele de lucrări trimise și apăsați <Înregistrare destinaţie>  <Rapid>, un ecran pentru înregistrarea diverselor articole ale informațiilor despre destinație într-un buton rapid.
Verificarea stării şi a jurnalului pentru documentele trimise şi primite
Verificarea stării și a jurnalului pentru documentele scanate
A13W-04Y