Sincronizarea setărilor pentru mai multe imprimante multifuncționale Canon

Puteți să sincronizați datele personalizate ale mai multor imprimante multifuncționale Canon într-o rețea. În acest fel, agenda și butonul personal/butonul partajat etc. specificate și înregistrate pe un singur aparat pot fi utilizate pe alte aparate care sunt sincronizate. Pentru informații despre elementele care pot fi sincronizare, consultați Lista articolelor care pot fi personalizate
Aparat server/client
Aparat client
Aparat client
Acest aparat nu are o funcție de server. Operează ca aparat client.
Activați funcția de server de la aparatul cu funcția de server și conectați acest aparat ca aparat client.
Pot fi sincronizate până la 10 aparate, inclusiv aparatul server.
Este posibil ca valorile sincronizate să nu fie reflectate, în funcție produsele opționale și configurația aparatului.
Un aparat server poate fi utilizat ca aparat server care nu își sincronizează propriile date sau atât ca aparat server cât și ca aparat client (aparat server/client).
Dacă nu porniți funcțiile de client pe aparatul server, datele specificate la aparatul server nu vor fi reflectate în aparatele client.

Procedura pentru sincronizare

Specificați sincronizarea așa cum se arată mai jos.
Verificare inițială
Aparatele de sincronizat sunt conectate corect la rețea?
Exportarea datelor despre utilizator
Se recomandă să exportați datele despre utilizator pentru a face o copie de rezervă. Importul/exportul setărilor
Specificarea setărilor aparatului server
Porniți sincronizare pe aparatul server. Pentru informații despre procedură, consultați manualele de instrucțiuni ale aparatului cu funcție de server.
Specificarea setărilor detaliate de sincronizare
Specificați setările detaliate de sincronizare pe aparatul server. Pentru informații despre procedură, consultați manualele de instrucțiuni ale aparatului cu funcție de server.
Pornirea sincronizării
Specificați destinația conexiunii pe aparatele client și porniți sincronizarea. Pornirea sincronizării setărilor
Verificarea sincronizării
Verificați setările detaliate de sincronizare, utilizatorii înregistrați și aparatele conectate la aparatul server. Pentru informații despre procedură, consultați manualele de instrucțiuni ale aparatului cu funcție de server.
Pentru a schimba domeniul de partajare etc., după începerea sincronizării, opriți toate aparatele client, schimbați setările de pe aparatul server și reporniți toate aparatele client.
Sincronizarea pornește după repornirea aparatelor client.
Când un aparat client pornește și se conectează la aparatul server, datele despre utilizator înregistrate atât în aparatul server cât și în aparatul client sunt suprascrise cu datele despre utilizator din aparatul server, iar datele despre utilizator setate în aparatul client sunt șterse. Pentru a folosi datele despre utilizator de la un aparat client la care să se facă conectarea, înainte de a porni aparatul client ștergeți datele corespunzătoare din aparatul server prin <Delete User Data> din <Synchronize Custom Settings (Server)>.
Dacă pentru același utilizator există date diferite în mai multe aparate client care sunt pornite în succesiune, pentru sincronizare sunt folosite datele despre utilizator de la aparatul client care a fost conectată prima la server.
 : Datele utilizatorului 1
 : Alte date ale utilizatorului 1
 : Datele utilizatorului 2
 : Datele utilizatorului 3
Datele despre utilizator ale aparatului client A
Primul aparat client care s-a conectat la server.
Are înregistrate datele utilizatorului 1 și ale utilizatorului 2.
Datele despre utilizator ale aparatului client B
Are înregistrate celelalte date ale utilizatorului 1 și datele utilizatorului 3.
Datele despre utilizator înregistrate în aparatul server
Datele utilizatorului 1 înregistrate la aparatul server sunt sincronizate utilizând datele aparatului client A.
Dacă survine o problemă la aparatul server sau la un aparat client după pornirea sincronizării, datele cu setarea [Device-Specific (Not Shared)] pentru domeniul său de partajare din aparatul cu problema revin la setările implicite și nu sunt restabilite.
Pentru a sincroniza setările personalizate între aparate, setările de autentificare ale aparatului și setările de gestionare ale grupului trebuie să fie aceleași. Pentru informații despre specificarea acelorași setări de autentificare, consultați instrucțiunile pentru aplicația de conectare. Pentru setările de gestionare a grupului, se recomandă ca setările dintr-un aparat să fie exportate și importate în celelalte aparate. Când sunt utilizate ID-uri de departamente pentru gestionarea grupului, setați aceleași ID-uri de departamente pentru fiecare aparat.
Pentru a sincroniza informațiile privind locurile din rețea pentru brelocuri, ordinea înregistrării locurilor de rețea trebuie să fie aceeași la toate aparatele.
Dacă un aparat pe care îl utilizați are o versiune mai veche, comenzile rapide și brelocurile înregistrate pot să nu fie sincronizate.
În timpul sincronizării setărilor personalizate, <Acţiune când nr. maxim de utilizatori este depăşit> pentru aparatele client și aparatele server este setat la <Stergere setări vechi utilizator> și nu poate fi modificat.
Dacă sincronizarea setărilor personalizate (client) este pornită, datele supuse sincronizării (inclusiv Agenda) nu mai pot fi importate sau exportate. Pentru informații despre importul/exportul datelor de setări, consultați Importul/exportul setărilor. Pentru informații despre datele supuse sincronizării setărilor personalizate, consultați Lista articolelor care pot fi personalizate.
A13W-0EJ