Primirea faxurilor

Această secţiune descrie metodele pentru primirea faxurilor şi cum să setaţi aparatul pentru a primi faxuri. Trebuie să finalizaţi anumite proceduri pentru folosirea funcţiilor faxului înainte de a specifica setările de primire.

Metode pentru recepţionarea faxurilor

Aparatul furnizează următoarele metode de primire. Selectaţi metoda care se potriveşte cel mai bine nevoilor dvs. şi apoi setaţi-o folosind procedura din <Mod RX>.
<RX auto>
Dedicat primirii faxurilor
Echipamentul recepţionează faxurile automat. Chiar dacă vă apelează cineva, nu puteţi vorbi cu acea persoană.
<Fax/Tel (Comutare auto)>
Când apelul este un fax
Aparatul recepţionează faxurile automat.
Când apelul este un apel telefonic
Sună telefonul. Ridicați receptorul pentru a răspunde apelului.
Înainte trebuie să conectaţi telefonul sau receptorul optic la aparat.
<Robot telefonic>
Când apelul este un fax
După ce apelul recepţionat sună, aparatul primeşte faxul automat.
Când apelul este un apel telefonic
Robotul telefonic se activează şi permite apelantului să lase un mesaj. Dacă ridicaţi receptorul înainte ca robotul telefonic să înceapă înregistrarea mesajului, puteţi vorbi cu apelantul.
Înainte trebuie să conectaţi robotul telefonic la aparat.
Setaţi robotul telefonic să răspundă după ce sună de câteva ori.
Recomandăm adăugarea a aproximativ 4 secunde de linişte la începutul mesajului sau să setaţi timpul maxim de înregistrare la 20 de secunde.
<RX manual>
Când apelul este un fax
Sună telefonul. Ridicați receptorul. Dacă auziţi un bip, selectaţi  (Pornire)  <Fax>  <În furcă>  <Start RX> pentru a primi faxuri.
Când apelul este un apel telefonic
Sună telefonul. Ridicați receptorul. Dacă nu auziţi un bip, începeţi conversaţia.
Înainte trebuie să conectaţi telefonul sau receptorul optic la aparat.
Puteţi seta aparatul să primească automat faxuri când un apel telefonic sună pentru un anumit interval. <Comutare la RX Auto>
<Comutare reţea>*1
Aparatul face diferenţa între faxuri şi apeluri telefonice. Acest mod este disponibil doar pentru anumite ţări şi necesită abonarea la un serviciu de comutare a reţelei.
Înainte trebuie să conectaţi telefonul sau receptorul optic la aparat.
*1 Indică elemente care nu pot fi afişate pe ecranul Setări/Înregistrare, în funcţie de regiune.

Când se recepţionează un fax

Indicatorul Procesare/Date de pe panoul de control clipeşte în verde. Când primirea este finalizată, documentul este imprimat automat şi indicatorul se stinge.
Pentru a anula primirea, apăsaţi  (Monitor Statut)  <Recepţionare>  <Statut lucrare>  selectați un document  <Anulare>.

Hârtia de ieşire

Faxul livrat este tipărit în același format de hârtie cu cel al documentului primit. Dacă nu este disponibilă hârtie cu același format cu cel al faxului livrat, acesta poate fi imprimat utilizând una dintre următoarele metode, ori prin mai multe procese, în funcție de dimensiunea documentului primit și de hârtia care este disponibilă.
Imprimă un document primit, împărțindu-l în mai multe hârtii fără a-i modifica dimensiunea
Imprimă cu spații goale pe hârtia care este mai mare decât documentul primit
Reduce dimensiunea imaginii și a textului, apoi imprimă
În funcție de tipul de telefon conectat la el, este posibil ca aparatul să nu poată trimite sau primi faxuri în mod adecvat.
Dacă veţi conecta un telefon extern cu funcţii de fax, setaţi telefonul să nu primească faxuri automat.
Dacă ridicaţi receptorul şi auziţi un bip, apelul este un fax. Puteţi primi faxul folosind telefonul pentru a introduce un anumit număr de identificare. <RX la distanţă>
Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii despre serviciu, contactaţi compania care furnizează serviciul.
Recepţionarea cu o subadresă
Aparatul acceptă utilizarea subadreselor standard ITU-T*. Pentru a recepţiona un document cu o subadresă, consultaţi <Setări redirecţionare>.
* Este acronimul de la International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector, grupul care face recomandări în vederea standardizării telecomunicaţiilor la nivel mondial.
Puteţi să economisiţi hârtie când imprimaţi.
Când imprimaţi, puteţi să includeţi în documentele primite informaţii precum timpul recepţionării. <Tipărire subsol pagini RX>
Dacă aţi setat aparatul să verifice o parolă de recepţie pentru comunicarea subadresei, puteţi împiedica primirea de faxuri spam de către aparat. <Parola RX>
Setând <Redirecţ. fiş. stocate temporar în memorie curier RX> la <Da> vi se permite să trimiteţi documentele primite către locul de stocare al aparatului (Inbox RX Memory) dacă acestea nu pot fi imprimate din cauza blocajelor de hârtie sau a lipsei de hârtie. În acest caz, <Blocare memorie fax>/<Foloseşte blocare memorie I-Fax> se setează automat la <Pornit> şi documentele redirecţionate pot fi verificate de pe ecran. De asemenea, documentele redirecţionate pot fi imprimate mai târziu. (Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)) Pentru a reveni la imprimarea normală, setaţi <Blocare memorie fax>/<Foloseşte blocare memorie I-Fax> la <Oprit>.
A13W-067