Adăugarea unei semnături digitale la fișierele trimise

Prin adăugarea unei semnături digitale la un document scanat care este trimis într-un anumit format de fișier, puteți certifica faptul că documentul nu a fost modificat și că este garantat de creator. Aparatul poate adăuga la documente o semnătură a dispozitivului sau o semnătură a utilizatorului.
Semnătura dispozitivului
Semnătura dispozitivului folosește un mecanism de cheie și certificat, care permite destinatarului unui document scanat să verifice dacă a fost creat pe acest aparat. Destinatarul poate verifica ce aparat a fost utilizat pentru crearea documentului, precum și dacă documentul a fost modificat. Înainte de se a putea adăuga o semnătură a dispozitivului, trebuie să se creeze cheia și certificatul (certificat de dispozitiv) utilizate pentru semnătura dispozitivului. Generarea unui certificat pentru semnătura dispozitivului
Semnătura utilizatorului
Semnătura utilizatorului este legată de funcțiile de gestionare a autentificării personale, permițând destinatarului unui document scanat să verifice cine l-a creat. Ca și în cazul semnăturii dispozitivului, semnătura utilizatorului permite destinatarului să verifice dacă documentul a fost modificat după adăugarea semnăturii. Înainte de a putea adăuga o semnătură de utilizator, trebuie să se înregistreze o cheie și un certificat (certificat de utilizator) pentru fiecare utilizator, prin intermediul IU la distanță. Înregistrarea unui certificat pentru semnătura utilizatorului
Pentru informații despre validarea certificatelor, înregistrarea certificatelor în lista de certificate de încredere și verificarea semnăturilor din partea cititorului, consultați documentația software-ului care acceptă formatul PDF (cum ar fi Adobe Reader/Adobe Acrobat).
Puteți seta mai multe semnături digitale pentru un fișier. În acest caz, semnăturile dispozitivului sunt aplicate înaintea semnăturilor utilizatorului.
Dacă un destinatar verifică un PDF sau un XPS căruia i-au fost adăugate mai multe semnături utilizându-se software care acceptă formatul PDF (cum ar fi Adobe Reader/Adobe Acrobat) sau formatul XPS (precum XPS Viewer), rămâne valabilă doar ultima semnătură adăugată la fișier. Semnătura aparatului determină tratarea documentului ca și cum acesta ar fi fost modificat.
De la aparat nu se poate redirecționa un document I-fax recepționat cu o semnătură de utilizator.
Afișarea unei semnături digitale (semnătură vizibilă)
Informațiile despre semnătura digitală pot fi afișate pe prima pagină a documentului, ceea ce permite cititorului să vadă ușor că a fost adăugată o semnătură digitală. Doar documentele PDF acceptă semnături vizibile. Adăugarea unei semnături digitale
A13W-0CE