Ștergerea bordurilor întunecate la copiere (Ștergere cadru)

Când copiați documente originale care sunt mai mici decât dimensiunea hârtiei de ieșire, în imaginea copiată pot să apară liniile de cadru ale documentelor originale. Când copiați cărți groase, pot să apară borduri întunecate. <Şterge Cadru> permite ștergerea acestor linii de cadru și borduri întunecate. De asemenea, puteți să setați aparatul astfel încât să nu copieze găurile de perforator de pe originale.
Așezați documentele originale cu găuri de perforator pe suprafața de scanare. Prin așezarea lor în alimentator pot rezulta daune.
1
Așezați documentul original. Așezarea originalelor
2
Apăsați <Copiere>. Ecranul <Acasă>
3
Apăsați <Opţiuni> pe ecranul Caracteristici de bază pentru copiere. Ecranul Caracteristici de bază pentru copiere
4
Apăsați <Şterge Cadru>.
5
Specificați tipul de ștergere și lățimea.
Ștergerea cadrelor de pe copiile documentelor
1
Apăsați <Şterge Cadru Original> și setați <Format Original>.
Dacă dimensiunea afișată în <Format Original> este diferită de dimensiunea documentului original așezat, apăsați <Modificare> pentru a selecta dimensiunea.
2
Apăsați <Următorul>.
3
Introduceți lățimea cadrului care va fi șters.
Ștergerea bordurilor întunecate din copiile cărților
Puteți să ștergeți atât bordurile întunecate din centru cât și liniile de contur care apar când copiați paginile alăturate dintr-o carte.
1
Apăsați <Şterge cadru carte> și confirmați <Format Original>.
Dacă dimensiunea afișată în <Format Original> este diferită de dimensiunea cărții așezate, apăsați <Modificare> pentru a selecta dimensiunea.
2
Apăsați <Următorul>.
3
Apăsați <Centru> sau <Feţe>, și introduceți fiecare lățime de ștergere.
Ștergerea găurilor de perforator de pe copiile documentelor
1
Apăsați <Şterge legătorie>.
2
Apăsați <Următorul>.
3
Specificați poziția găurilor de perforator și introduceți lățimea de ștergere.
Dacă doriți să reglați lățimea pentru fiecare margine în mod independent, apăsați <Şterge Cadru Original> sau <Şterge cadru carte>, apoi apăsați <Reglare separată> pentru a introduce lățimile de ștergere.
6
Apăsați <OK>  <Închide>.
7
Apăsați  (Start).
Începe copierea.
A13W-059