<Deschideţi Agenda la distanţă>

Specificați setările pentru a atribui caracter public unei agende la distanță.
Pentru informații despre elementele („A”, „B”, „C” și „Nu”) din coloana „Importul tuturor funcţiilor”, consultați Importul tuturor funcţiilor.

<Deschideţi agenda>

 (Setări/Înregistr.)  <Setare Destinaţie>  <Deschideţi Agenda la distanţă>
Puteți să specificați dacă se poate deschide agenda acestui aparat la alte aparate din rețea.
Element
Descrierea setării
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Se poate seta în Remote UI (IU la distanţă)
Importul tuturor funcţiilor
Numele elementului când se exportă cu Remote UI (IU la distanţă)
<Deschideţi agenda>
<Pornit>, <Oprit>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
A13W-0JX