Setarea sunetelor

Puteți regla volumul sunetului produs de aparat la transmiterea/recepționarea unui fax. În afară de setarea sunetelor pentru faxuri, puteți specifica dacă se produc sau nu sunete de confirmare și de avertizare.
Această setare funcționează numai pentru Linia 1 (linia standard). Utilizați această setare cu Linia 1 (linia standard).

Reglarea volumului la transmiterea/recepționarea faxurilor

Puteți regla volumul sunetelor de comunicații pe durata transmisiei faxului și al sunetului produs pentru rezultatul trimiterii/primirii faxului.
1
Apăsați <Setări volum>. Ecranul <Acasă>
2
Reglați volumul sau specificați setarea și apăsați <OK>.
<Volum alarmă>
Reglați volumul tonului care se aude la finalizarea trimiterii sau a primirii faxurilor (cu excepția situației când se imprimă faxurile primite) și volumul tonului care se aude atunci când un fax este anulat sau se încheie din cauza unei erori. Pentru a anula sunetul, apăsați de mai multe ori pentru a seta volumul la extremitatea din stânga.
<Volum monitor>
Reglați volumul următoarelor tonuri. Pentru a anula sunetul, apăsați de mai multe ori pentru a seta volumul la extremitatea din stânga. 
Tonul care se aude la trimiterea faxurilor
Tonul care se aude la finalizarea imprimării unui fax primit și tonul care se aude când un fax se încheie din cauza unei erori
<Volum intrare apel>
Apăsați pentru a regla volumul pentru faxurile de intrare când opțiunea <Mod RX> este setată la <Comutare auto. Fax/Tel>. Pentru a anula sunetul, apăsați de mai multe ori pentru a seta volumul la extremitatea din stânga.

Setarea tonului pentru faxurile de intrare

Puteți să setați tonul faxurilor de intrare nu numai când aparatul dispune de o funcție de fax, ci și când este conectat un telefon comercial.
1
Apăsați <Setări volum>. Ecranul <Acasă>
2
Apăsați <Intrare apel fax>.
3
Setați tonul de intrare.
Selectați <Pornit> pentru a se emite tonul de intrare sau <Oprit> pentru a nu se emite. Dacă ați selectat <Oprit>, treceți la etapa 5.
4
Selectați de câte ori să se emită tonul de intrare.
Setați numărul utilizând <->/<+> sau tastele numerice.
5
Apăsați <OK>.
Chiar dacă tonul de intrare este setat la <Oprit>, tonul de intrare va fi emis când sosește un fax în timpul modului de hibernare, dacă consumul de energie din timpul modului de hibernare este setat la „mic”. <Utilizare energie în modul hibernare>

Setarea sunetelor de confirmare și de avertizare

Puteți ajusta individual tonul care se aude când sunt apăsate tastele panoului de control și butoanele panoului tactil, precum și tonul de eroare care se aude la apariția unei probleme cu aparatul. De asemenea, puteți seta dacă se aude un ton care indică rezultatul unei transmisii/recepționări cu Blocarea memoriei fax.
1
Apăsați <Setări volum>. Ecranul <Acasă>
Dacă aparatul nu dispune de o funcție fax, treceți la Etapa 3.
2
Apăsați <Alte setări de volum>.
Dacă opțiunea de activare a utilizării funcției de fax nu este instalată (Opțiunile sistemului), se afișează <Setări volum>.
3
Setați fiecare sunet de confirmare și de avertizare și apăsați <Închide>.
Elemente de setare
Descriere
<Ton intrare>
Sunetul produs de fiecare dată când se apasă o tastă de la panoul de control sau un buton de la panoul tactil
<Ton intrare invalid>
Sunetul produs atunci când se operează o tastă/buton care nu este validă sau când se introduce un număr în afara intervalului permis pentru setare
<Ton realim. consumabile>
Sunetul produs când cantitatea de toner este mică
<Ton de original uitat>
Sunetul produs atunci când originalul rămâne pe platoul de sticlă după finalizarea operației
<Ton eroare>
Sunetul produs atunci când survine o defecțiune precum un blocaj de hârtie sau o eroare operațională
<Ton lucrare terminată>
Sunet produs când o operațiune precum copierea sau scanarea este finalizată
<Ton pentru Mod Hibernare>
Sunetul produs atunci când aparatul intră în modul Hibernare sau la oprirea aparatului dacă ați setat <Setări Pornire rapidă pt.alimentarea generală> pe <Pornit>. (În unele situații aparatul nu pornește rapid și tonul nu se aude.)
<Ton conectare>
Sunetul produs la conectarea cu succes
<Ton final. RX/TX în memorie>
Sunetul produs atunci când transmiterea/recepționarea cu Blocarea memoriei fax se finalizează fără eroare Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)
<Ton eroare RX/TX în mem>
Sunetul produs atunci când transmiterea/recepționarea cu Blocarea memoriei fax se finalizează cu o eroare Salvarea documentelor primite în aparat (Recepţie în memorie)
4
Apăsați <OK>.
A13W-04K